Исторически речник
ѹготоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹготоватѹготоваѭ, ѹготоваѫ, ѹготоваѧ, ѹготоваюѹготоваш, ѹготоваеш, ѹготоваашѹготоватъ, ѹготоваетъ, ѹготоваатъ, ѹготовать, ѹготоваеть, ѹготоваать, ѹготоват, ѹготовает, ѹготоваатѹготовамъ, ѹготоваемъ, ѹготоваамъ, ѹготовамь, ѹготоваемь, ѹготоваамь, ѹготовам, ѹготоваем, ѹготоваам, ѹготовамо, ѹготоваемо, ѹготоваамоѹготовате, ѹготоваете, ѹготоваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹготоваѭтъ, ѹготоваѫтъ, ѹготоваѧтъ, ѹготоваютъ, ѹготоваѭть, ѹготоваѫть, ѹготоваѧть, ѹготовають, ѹготоваѭт, ѹготоваѫт, ѹготоваѧт, ѹготоваютѹготовавѣ, ѹготоваевѣ, ѹготоваавѣѹготовата, ѹготоваета, ѹготоваатаѹготовате, ѹготоваете, ѹготоваатеѹготоваѹготова
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹготовамъ, ѹготовамь, ѹготовамѹготоватеѹготовавѣѹготоватаѹготовахъ, ѹготовахь, ѹготовахѹготова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹготоваѹготовахомъ, ѹготовахомь, ѹготовахом, ѹготовахмꙑѹготовастеѹготовашѧ, ѹготовашѫ, ѹготоваша, ѹготоваше, ѹготовахѫѹготоваховѣѹготоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹготовастеѹготоваахъ, ѹготовахъ, ѹготоваахь, ѹготовахь, ѹготоваах, ѹготовахѹготовааше, ѹготовашеѹготовааше, ѹготовашеѹготоваахомъ, ѹготовахомъ, ѹготоваахомь, ѹготовахомь, ѹготоваахом, ѹготовахомѹготоваашете, ѹготовашете, ѹготоваасте, ѹготовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹготоваахѫ, ѹготовахѫ, ѹготоваахѹ, ѹготовахѹѹготовааховѣ, ѹготоваховѣѹготоваашета, ѹготовашета, ѹготовааста, ѹготовастаѹготоваашете, ѹготовашете, ѹготоваасте, ѹготовасте
ѹготоват -ѹготоваѭ -ѹготоваш св несв 1. Приготвя предварително нещо необходимо, подготвя ꙇ посъла вѣстьнкꙑ прѣдь лцемъ свомъ. ꙇ шьдъше въндѫ вь весь самарѣнъскѫ. да ѹготоваѭтъ емѹ М Лк 9.52 З А СК ꙇ тꙑ отроѧ проркъ (!) вꙑшьнѣаго нарееш сѧ. прѣдъдеш бо прѣдъ лцемъ гнемь ѹготоват пѫт его М Лк 1.76 З А ѣще не обратіте сѩ орѫжъе свое оцѣстітъ. лѫкъ своі отъвлѣе  ѹготова і.  въ немъ ѹготова съсѫдꙑ съмрътънъїѩ СП 7.14  ꙗко на н҄ь прдошꙙ. на помошть стааго конона. прѣжде бо вѣдѣаше ꙗко семѹ стъ бꙑт.  кон҄ꙙ оседъланꙑ ѹготова.  обрѣтъ готовꙑ вьсѣдъ побѣже С 51.3 2. Приготвя, създам, сътворя тѹ въꙁвраштѫ рогъ даві. ѹготовахъ свѣтльнкъ хѹ моемѹ СП 131.17 Образно. ѣко вдѣсте о мо съпасене твое. еже ес ѹготовалъ прѣдъ лцемъ вьсѣхъ люд М Лк 2.31 З А СК Б  съвѣтꙑхъже не въꙁмогѫ съставіті. ѣко положіші іхъ хрібетъ. въ іꙁбꙑтъцѣхъ твоіхъ ѹготоваеші ліце хъ СП 20.13 3. Приготвя трапеза пакꙑ посъла нꙑ рабꙑ. глѧ рьцѣте ꙁъванꙑмъ се обѣдъ мо ѹготовахъ. юньц мо  ѹптѣнаа сколена  вьсѣ готова. прдѣте на бракъ М Мт 22.4 ЗI, А. Срв. СЕ 106а 17—18  посьла раба своего въ годъ веерѩ. рещ ꙁьванꙑмъ. грѩдѣте ѣко ѹже ѹготована сѫтъ вьсѣ А Лк 14.17 4. Подготвя, устроя, организирам тогꙿда гла рабомъ свомъ. бракъ ѹготованъ естъ СЕ 106b 4 5. Прен. Укрепя, утвърдя на нбсехъ ѹготоваетъ сѩ рѣснота твоѣ. ꙁавѣштахъ ꙁавѣтъ ꙁбьранꙑмъ моімъ. клѩсъ сѩ ꙁбъранꙑмъ мꙑмъ (!) СП 88.3 тъ ѹготова правꙑнѭ сѫдъ. і правъдѫ въ ѣковѣ сътворі СП 98.4 6. Прич. мин. страд. като прил. ѹготованъ, –ꙑ ἡτοιμασμένος Приготвен, създаден, подготвен тъгда реетъ цсръ сѫштмъ о деснѫѭ его. прдѣте блгні отъца (ца) моего. наслѣдѹте ѹготованое вамъ цсрстве. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 25.34 З, А, СК. Срв. СЕ101b 25—26С19.26 С19.26 С123.18—19 С446.29—30 тъгда реетъ  сѫщмъ о (шѫ) шѫѭ его. ꙇдѣте отъ мене проклѧт въ огнъ вѣънꙑ. ѹготованꙑ дѣволѹ  анћломъ его М Мт 25.41 З А СК 7. Прич. сег. деят. като същ. ѹготоваѭще м мн οἱ εὐτρεπίσαντες Тези, които се приготвят; подготвящите се ꙇ помѧн вꙿсѧ ѹмеръшѧѩ. въ блаꙁѣ вѣрѣ. подажд же  ѹготоваѭщмъ се. вꙿсѣ прошенѣ. ѣже на спне мъ.  вѣьнꙑхъ твохъ благъ наслаждене СЕ 13а 22—23 ѹготоват пасхѫ ἑτοιμάζω τὸ Πάσχα Подготвям пасхално угощение ꙇꙁдете ѹенка его  прдете въ градъ.  обрѣтете ѣкоже рее ма.  ѹготовасте пасхѫ М Мк 14.16 З шьдъша же обрѣтете ѣкоже рее ма. ꙇ ѹготовасте пасха М Лк 22.13 З ꙇ сътворшѧ ѹенц ѣкоже повелѣ мъ с. ꙇ ѹготовашѧ пасхѫ М Мт 26.19 З А СК ѹготоват сѧ М З А СК Б СП СЕ К С Гр ἑτοιμάζω προετοιμάζω παρασκευάζω κατασκευάζω εὐτρεπίζω ἕτοιμός εἰμι ἑτοιμασία ѹготоваті Нвб уготвям [се], уготвя [се] диал ВА Дюв НГер ДА