Исторически речник
ѹглѫбт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹглѫбт сѧѹглѫблѭ, ѹглѫблѧ, ѹглѫбѧ, ѹглѫбьѭ, ѹглѫблюѹглѫбшѹглѫбтъ, ѹглѫбть, ѹглѫбтѹглѫбмъ, ѹглѫбмь, ѹглѫбм, ѹглѫбмоѹглѫбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹглѫбѧтъ, ѹглѫбѧть, ѹглѫбѧтѹглѫбвѣѹглѫбтаѹглѫбтеѹглѫбѹглѫб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹглѫбмъ, ѹглѫбмь, ѹглѫбмѹглѫбтеѹглѫбвѣѹглѫбтаѹглѫбхъ, ѹглѫбхь, ѹглѫбхѹглѫб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹглѫбѹглѫбхомъ, ѹглѫбхомь, ѹглѫбхом, ѹглѫбхмꙑѹглѫбстеѹглѫбшѧ, ѹглѫбшѫ, ѹглѫбша, ѹглѫбше, ѹглѫбхѫѹглѫбховѣѹглѫбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹглѫбсте*ѹглѫблꙗахъ*ѹглѫблꙗаше*ѹглѫблꙗаше*ѹглѫблꙗахомъ*ѹглѫблꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹглѫблꙗахѫ*ѹглѫблꙗаховѣ*ѹглѫблꙗашета*ѹглѫблꙗашете
ѹглѫбт сѧ -ѹглѫблѭ сѧ -ѹглѫбш сѧ св Задълбоча се, вглъбя се, стана по–проникновен [прен.] ѣко въꙁвелішѩ сѩ дѣла твоѣ гі. ѕѣло ѹглѫбішѩ сѩ помꙑшленіѣ твоѣ СП 91.6 Изч СП Гр βαϑύνομαι ѹглѫбіт сѩ Вж. при ѹглѫбт Нвб