Исторически речник
ѹглѫбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹглѫбтѹглѫблѭ, ѹглѫблѧ, ѹглѫбѧ, ѹглѫбьѭ, ѹглѫблюѹглѫбшѹглѫбтъ, ѹглѫбть, ѹглѫбтѹглѫбмъ, ѹглѫбмь, ѹглѫбм, ѹглѫбмоѹглѫбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹглѫбѧтъ, ѹглѫбѧть, ѹглѫбѧтѹглѫбвѣѹглѫбтаѹглѫбтеѹглѫбѹглѫб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹглѫбмъ, ѹглѫбмь, ѹглѫбмѹглѫбтеѹглѫбвѣѹглѫбтаѹглѫбхъ, ѹглѫбхь, ѹглѫбхѹглѫб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹглѫбѹглѫбхомъ, ѹглѫбхомь, ѹглѫбхом, ѹглѫбхмꙑѹглѫбстеѹглѫбшѧ, ѹглѫбшѫ, ѹглѫбша, ѹглѫбше, ѹглѫбхѫѹглѫбховѣѹглѫбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹглѫбсте*ѹглѫблꙗахъ*ѹглѫблꙗаше*ѹглѫблꙗаше*ѹглѫблꙗахомъ*ѹглѫблꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*ѹглѫблꙗахѫ*ѹглѫблꙗаховѣ*ѹглѫблꙗашета*ѹглѫблꙗашете
ѹглѫбт -ѹглѫблѭ -ѹглѫбш св 1. Издълбая, изкопая, вдълбая подобенъ естъ лвкѹ ꙁждѫштю храмнѫ. ꙇже скопа  ѹглѫб. ꙇ полож основане на камене М Лк 6.48 З 2. Прен. Увелича, усиля такожде  нꙑнѣ. прꙁьр на вноградъ съ. ꙇ насад . ꙇ ѹкорен . ꙇ ѹглѫб мсⷧть твоѭ на нь СЕ 14а 4 Изч М З СЕ Гр βαϑύνω Нвб углъбя [се], углъбявам [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР