Исторически речник
расꙑпатII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расꙑпатрасꙑпаѭ, расꙑпаѫ, расꙑпаѧ, расꙑпаюрасꙑпаш, расꙑпаеш, расꙑпаашрасꙑпатъ, расꙑпаетъ, расꙑпаатъ, расꙑпать, расꙑпаеть, расꙑпаать, расꙑпат, расꙑпает, расꙑпаатрасꙑпамъ, расꙑпаемъ, расꙑпаамъ, расꙑпамь, расꙑпаемь, расꙑпаамь, расꙑпам, расꙑпаем, расꙑпаам, расꙑпамо, расꙑпаемо, расꙑпааморасꙑпате, расꙑпаете, расꙑпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расꙑпаѭтъ, расꙑпаѫтъ, расꙑпаѧтъ, расꙑпаютъ, расꙑпаѭть, расꙑпаѫть, расꙑпаѧть, расꙑпають, расꙑпаѭт, расꙑпаѫт, расꙑпаѧт, расꙑпаютрасꙑпавѣ, расꙑпаевѣ, расꙑпаавѣрасꙑпата, расꙑпаета, расꙑпаатарасꙑпате, расꙑпаете, расꙑпаатерасꙑпарасꙑпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расꙑпамъ, расꙑпамь, расꙑпамрасꙑпатерасꙑпавѣрасꙑпатарасꙑпахъ, расꙑпахь, расꙑпахрасꙑпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расꙑпарасꙑпахомъ, расꙑпахомь, расꙑпахом, расꙑпахмꙑрасꙑпастерасꙑпашѧ, расꙑпашѫ, расꙑпаша, расꙑпаше, расꙑпахѫрасꙑпаховѣрасꙑпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расꙑпастерасꙑпаахъ, расꙑпахъ, расꙑпаахь, расꙑпахь, расꙑпаах, расꙑпахрасꙑпааше, расꙑпашерасꙑпааше, расꙑпашерасꙑпаахомъ, расꙑпахомъ, расꙑпаахомь, расꙑпахомь, расꙑпаахом, расꙑпахомрасꙑпаашете, расꙑпашете, расꙑпаасте, расꙑпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расꙑпаахѫ, расꙑпахѫ, расꙑпаахѹ, расꙑпахѹрасꙑпааховѣ, расꙑпаховѣрасꙑпаашета, расꙑпашета, расꙑпааста, расꙑпастарасꙑпаашете, расꙑпашете, расꙑпаасте, расꙑпасте
расꙑпат -расꙑпаѭ -расꙑпаш несв Разсипвам, разпилявам, разпръсвам [образно] не бо сьплене бо съплескано ко. л блꙙдьновашмъ слѹхомъ вьнꙙт мол҄ѫ. нъ стнꙿнааго рад словесе. не на ваꙁдѹхъ расꙑпамааго С 533.3 Изч С Вж. при расꙑпатI Нвб