Исторически речник
расхꙑтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расхꙑттрасхꙑщѫ, расхꙑщѹрасхꙑтшрасхꙑттъ, расхꙑтть, расхꙑттрасхꙑтмъ, расхꙑтмь, расхꙑтм, расхꙑтморасхꙑтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расхꙑтѧтъ, расхꙑтѧть, расхꙑтѧтрасхꙑтвѣрасхꙑттарасхꙑттерасхꙑтрасхꙑт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расхꙑтмъ, расхꙑтмь, расхꙑтмрасхꙑттерасхꙑтвѣрасхꙑттарасхꙑтхъ, расхꙑтхь, расхꙑтхрасхꙑт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расхꙑтрасхꙑтхомъ, расхꙑтхомь, расхꙑтхом, расхꙑтхмꙑрасхꙑтстерасхꙑтшѧ, расхꙑтшѫ, расхꙑтша, расхꙑтше, расхꙑтхѫрасхꙑтховѣрасхꙑтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расхꙑтстерасхꙑщаахъ, расхꙑщахъ, расхꙑщаахь, расхꙑщахь, расхꙑщаах, расхꙑщахрасхꙑщааше, расхꙑщашерасхꙑщааше, расхꙑщашерасхꙑщаахомъ, расхꙑщахомъ, расхꙑщаахомь, расхꙑщахомь, расхꙑщаахом, расхꙑщахомрасхꙑщаашете, расхꙑщашете, расхꙑщаасте, расхꙑщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расхꙑщаахѫ, расхꙑщахѫ, расхꙑщаахѹ, расхꙑщахѹрасхꙑщааховѣ, расхꙑщаховѣрасхꙑщаашета, расхꙑщашета, расхꙑщааста, расхꙑщастарасхꙑщаашете, расхꙑщашете, расхꙑщаасте, расхꙑщасте
расхꙑтт -расхꙑщѫ -расхꙑтш св 1. Разграбя, ограбя нктоже не можетъ съсѫдъ крѣпъкааго въшедъ въ домъ его расхꙑтт. аште не прѣжде крѣпъкааго съвѧжетъ. ꙇ тъгда домъ его расхꙑттъ М Мк 3.27 З. Срв.Мт 12.29 М З да спꙑтаетъ ꙁаемодавьцъ. вьсѣ еліко сѫтъ его.  рахꙑтѩтъ (погр. вм. расхꙑтѩтъ, Север., с. 145, бел. под линия) тѹжд трѹдъі его СП 108.11 2. Грабна, сграбча бързо, отвлека а намьнкъ ... оставлѣатъ овъцѧ  бѣгаатъ. ꙇ влъкъ расхꙑттъ ѩ. ꙇ распѫдтъ овъцѧ М Йо 10.12 З А  рѣшꙙ ѹбоꙗхомъ сꙙ г мѫкъ.  съвъсхꙑштен бꙑхомъ ꙗко бесловесьн жвот.  акꙑ агньц посрѣдѹ влъкъ расхꙑштен бꙑхомъ С 108.10 Изч М З А СП С Гр διαρπάζω ἁρπάζω διασπαράσσω расхꙑтіт Вж. при расхꙑщат Нвб