Исторически речник
расхꙑщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
расхꙑщатрасхꙑщаѭ, расхꙑщаѫ, расхꙑщаѧ, расхꙑщаюрасхꙑщаш, расхꙑщаеш, расхꙑщаашрасхꙑщатъ, расхꙑщаетъ, расхꙑщаатъ, расхꙑщать, расхꙑщаеть, расхꙑщаать, расхꙑщат, расхꙑщает, расхꙑщаатрасхꙑщамъ, расхꙑщаемъ, расхꙑщаамъ, расхꙑщамь, расхꙑщаемь, расхꙑщаамь, расхꙑщам, расхꙑщаем, расхꙑщаам, расхꙑщамо, расхꙑщаемо, расхꙑщааморасхꙑщате, расхꙑщаете, расхꙑщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
расхꙑщаѭтъ, расхꙑщаѫтъ, расхꙑщаѧтъ, расхꙑщаютъ, расхꙑщаѭть, расхꙑщаѫть, расхꙑщаѧть, расхꙑщають, расхꙑщаѭт, расхꙑщаѫт, расхꙑщаѧт, расхꙑщаютрасхꙑщавѣ, расхꙑщаевѣ, расхꙑщаавѣрасхꙑщата, расхꙑщаета, расхꙑщаатарасхꙑщате, расхꙑщаете, расхꙑщаатерасхꙑщарасхꙑща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
расхꙑщамъ, расхꙑщамь, расхꙑщамрасхꙑщатерасхꙑщавѣрасхꙑщатарасхꙑщахъ, расхꙑщахь, расхꙑщахрасхꙑща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
расхꙑщарасхꙑщахомъ, расхꙑщахомь, расхꙑщахом, расхꙑщахмꙑрасхꙑщастерасхꙑщашѧ, расхꙑщашѫ, расхꙑщаша, расхꙑщаше, расхꙑщахѫрасхꙑщаховѣрасхꙑщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
расхꙑщастерасхꙑщаахъ, расхꙑщахъ, расхꙑщаахь, расхꙑщахь, расхꙑщаах, расхꙑщахрасхꙑщааше, расхꙑщашерасхꙑщааше, расхꙑщашерасхꙑщаахомъ, расхꙑщахомъ, расхꙑщаахомь, расхꙑщахомь, расхꙑщаахом, расхꙑщахомрасхꙑщаашете, расхꙑщашете, расхꙑщаасте, расхꙑщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
расхꙑщаахѫ, расхꙑщахѫ, расхꙑщаахѹ, расхꙑщахѹрасхꙑщааховѣ, расхꙑщаховѣрасхꙑщаашета, расхꙑщашета, расхꙑщааста, расхꙑщастарасхꙑщаашете, расхꙑщашете, расхꙑщаасте, расхꙑщасте
расхꙑщат -расхꙑщаѭ -расхꙑщаш несв Грабя, разграбвам, ограбвам расхꙑштахѫ і вьсі мімоходѩшті пѫтемь СП 88.42 Образно. въꙁвратілъ нꙑ есі въспѩтъ прі враѕѣхъ нашіхъ. ї ненавідѩщеі насъ расхꙑщаахѫ себѣ СП 43.11 Прич. сег. деят. като същ. расхꙑщаѭще м мн οἱ διαρπάζοντες Грабителите; тези, които ограбват гі къто подобенъ тебѣ. їꙁбавлѣѩ ... ї нща і ѹбога отъ расхꙑщаѭщіхъ і СП 34.10 Срв.С 329.25—26 Изч СП С Гр διαρπάζω расхꙑштат Нвб Срв разхищавам, разхитя ОА ВА БТР АР