Исторически речник
раꙁлѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁлѫтраꙁлѫѫ, раꙁлѫѹраꙁлѫшраꙁлѫтъ, раꙁлѫть, раꙁлѫтраꙁлѫмъ, раꙁлѫмь, раꙁлѫм, раꙁлѫмораꙁлѫте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁлѫѧтъ, раꙁлѫѧть, раꙁлѫѧтраꙁлѫвѣраꙁлѫтараꙁлѫтераꙁлѫраꙁлѫ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁлѫмъ, раꙁлѫмь, раꙁлѫмраꙁлѫтераꙁлѫвѣраꙁлѫтараꙁлѫхъ, раꙁлѫхь, раꙁлѫхраꙁлѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁлѫраꙁлѫхомъ, раꙁлѫхомь, раꙁлѫхом, раꙁлѫхмꙑраꙁлѫстераꙁлѫшѧ, раꙁлѫшѫ, раꙁлѫша, раꙁлѫше, раꙁлѫхѫраꙁлѫховѣраꙁлѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁлѫстераꙁлѫаахъ, раꙁлѫахъ, раꙁлѫаахь, раꙁлѫахь, раꙁлѫаах, раꙁлѫахраꙁлѫааше, раꙁлѫашераꙁлѫааше, раꙁлѫашераꙁлѫаахомъ, раꙁлѫахомъ, раꙁлѫаахомь, раꙁлѫахомь, раꙁлѫаахом, раꙁлѫахомраꙁлѫаашете, раꙁлѫашете, раꙁлѫаасте, раꙁлѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁлѫаахѫ, раꙁлѫахѫ, раꙁлѫаахѹ, раꙁлѫахѹраꙁлѫааховѣ, раꙁлѫаховѣраꙁлѫаашета, раꙁлѫашета, раꙁлѫааста, раꙁлѫастараꙁлѫаашете, раꙁлѫашете, раꙁлѫаасте, раꙁлѫасте
раꙁлѫт -раꙁлѫѫ -раꙁлѫш св 1. Отделя, разделя [от някого, от нещо] ꙇ съберѫтъ сѧ прѣдъ нмь вьс ѩꙁꙑц. ꙇ раꙁлѫтъ ѩ дрѹгъ отъ дрѹга М Мт 25.32 З А СК не отъвръꙁ мꙿне отъ лца твое гі. не раꙁлѫ мꙿне отъ добрꙑхъ овець. пастꙑрю добръꙶ СЕ 84b 17 дѹшꙙ же бес пльт сѫштꙙ. бжѭ  прѣстоѭ своѭ дшеѭ въ адѣ. просвѣтлъ стъ тѣлѹ. ѹ (!) не божьствѹ раꙁлѫенѣ сѫшт С 462.10 Образно. къто насъ раꙁлѭітъ отъ любьве бжꙇ. ꙇ стѹмѹ ꙁаконѹ. н огнь ні желѣꙁо. ꙇно нкоеже К 3а 11 2. Противопоставя, настроя един срещу друг прдъ бо раꙁлѫтъ лвка. на отца своего ꙇ дъштерь на матерь своѭ.  невѣстѫ на свекровь своѭ М Мт 10.35 З блажен бѫдете егда вьꙁненавдѧтъ вꙑ лвц. ꙇ егда раꙁлѫѧтъ вꙑ  поносѧтъ ... сна лвскааго рад М Лк 6.22 З А СК тогда раꙁлѫатꙿ сѧ родтел(е)  ѧда. оцъ  снъ.  мт дьщ(...)  прѣт(ел)е ѿ прѣтель Р V 3.5—6 раꙁлѫенъ бꙑт ποικίλος εἰμί Коварен, двуличен съм воле же ьто сътворлъ тъгда владꙑка тъ. лютъ бо бѣаше  раꙁлѫенъ. ово ласканмꙿ тѣшааше. ово же хотѣаше съвратт прѣштен С 86.24 раꙁлѫт сѧ М З А СК СЕ К С Р Гр διχάζω ἀφορίζω διαχωρίζω χωρίζω ἀπαλλάσσω раꙁлѭіт Вж. при раꙁлѫат Нвб