Исторически речник
раꙁлѫат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁлѫатраꙁлѫаѭ, раꙁлѫаѫ, раꙁлѫаѧ, раꙁлѫаюраꙁлѫаш, раꙁлѫаеш, раꙁлѫаашраꙁлѫатъ, раꙁлѫаетъ, раꙁлѫаатъ, раꙁлѫать, раꙁлѫаеть, раꙁлѫаать, раꙁлѫат, раꙁлѫает, раꙁлѫаатраꙁлѫамъ, раꙁлѫаемъ, раꙁлѫаамъ, раꙁлѫамь, раꙁлѫаемь, раꙁлѫаамь, раꙁлѫам, раꙁлѫаем, раꙁлѫаам, раꙁлѫамо, раꙁлѫаемо, раꙁлѫаамораꙁлѫате, раꙁлѫаете, раꙁлѫаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁлѫаѭтъ, раꙁлѫаѫтъ, раꙁлѫаѧтъ, раꙁлѫаютъ, раꙁлѫаѭть, раꙁлѫаѫть, раꙁлѫаѧть, раꙁлѫають, раꙁлѫаѭт, раꙁлѫаѫт, раꙁлѫаѧт, раꙁлѫаютраꙁлѫавѣ, раꙁлѫаевѣ, раꙁлѫаавѣраꙁлѫата, раꙁлѫаета, раꙁлѫаатараꙁлѫате, раꙁлѫаете, раꙁлѫаатераꙁлѫараꙁлѫа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁлѫамъ, раꙁлѫамь, раꙁлѫамраꙁлѫатераꙁлѫавѣраꙁлѫатараꙁлѫахъ, раꙁлѫахь, раꙁлѫахраꙁлѫа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁлѫараꙁлѫахомъ, раꙁлѫахомь, раꙁлѫахом, раꙁлѫахмꙑраꙁлѫастераꙁлѫашѧ, раꙁлѫашѫ, раꙁлѫаша, раꙁлѫаше, раꙁлѫахѫраꙁлѫаховѣраꙁлѫаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁлѫастераꙁлѫаахъ, раꙁлѫахъ, раꙁлѫаахь, раꙁлѫахь, раꙁлѫаах, раꙁлѫахраꙁлѫааше, раꙁлѫашераꙁлѫааше, раꙁлѫашераꙁлѫаахомъ, раꙁлѫахомъ, раꙁлѫаахомь, раꙁлѫахомь, раꙁлѫаахом, раꙁлѫахомраꙁлѫаашете, раꙁлѫашете, раꙁлѫаасте, раꙁлѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁлѫаахѫ, раꙁлѫахѫ, раꙁлѫаахѹ, раꙁлѫахѹраꙁлѫааховѣ, раꙁлѫаховѣраꙁлѫаашета, раꙁлѫашета, раꙁлѫааста, раꙁлѫастараꙁлѫаашете, раꙁлѫашете, раꙁлѫаасте, раꙁлѫасте
раꙁлѫат -раꙁлѫаѭ -раꙁлѫаш несв Разделям един от друг, разлъчвам тѣмь же юже нѣсте дъва нъ една плътъ. еже (ѹ)ѹбо бъ съета лвкъ да не раꙁлѫаатъ М Мт 19.6 ЗI, А. Срв. Мк 10.9 М З ꙇ съберѫтъ сѧ прѣдъ нмь вьс ѩꙁꙑц. ꙇ раꙁлѫтъ ѩ дрѹгъ отъ дрѹга. ѣкоже пастꙑръ раꙁлѫаатъ овъцѧ отъ коꙁьлштъ М Мт 25.32 З А СК же дѣлател҄ь добрꙑ раꙁлѫаѧ дѹхомъ стꙑмъ плѣвꙑ пꙿшенцꙙ. хлѣбъ небесъскꙑ С 143.20 М З А СК С Гр χωρίζω ἀφορίζω Нвб разлъчвам [се], разлъча [се], разлъчам [се] остар диал разлуча [се] книж остар ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА