Исторически речник
раꙁлѫат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁлѫат сѧраꙁлѫаѭ, раꙁлѫаѫ, раꙁлѫаѧ, раꙁлѫаюраꙁлѫаш, раꙁлѫаеш, раꙁлѫаашраꙁлѫатъ, раꙁлѫаетъ, раꙁлѫаатъ, раꙁлѫать, раꙁлѫаеть, раꙁлѫаать, раꙁлѫат, раꙁлѫает, раꙁлѫаатраꙁлѫамъ, раꙁлѫаемъ, раꙁлѫаамъ, раꙁлѫамь, раꙁлѫаемь, раꙁлѫаамь, раꙁлѫам, раꙁлѫаем, раꙁлѫаам, раꙁлѫамо, раꙁлѫаемо, раꙁлѫаамораꙁлѫате, раꙁлѫаете, раꙁлѫаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁлѫаѭтъ, раꙁлѫаѫтъ, раꙁлѫаѧтъ, раꙁлѫаютъ, раꙁлѫаѭть, раꙁлѫаѫть, раꙁлѫаѧть, раꙁлѫають, раꙁлѫаѭт, раꙁлѫаѫт, раꙁлѫаѧт, раꙁлѫаютраꙁлѫавѣ, раꙁлѫаевѣ, раꙁлѫаавѣраꙁлѫата, раꙁлѫаета, раꙁлѫаатараꙁлѫате, раꙁлѫаете, раꙁлѫаатераꙁлѫараꙁлѫа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁлѫамъ, раꙁлѫамь, раꙁлѫамраꙁлѫатераꙁлѫавѣраꙁлѫатараꙁлѫахъ, раꙁлѫахь, раꙁлѫахраꙁлѫа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁлѫараꙁлѫахомъ, раꙁлѫахомь, раꙁлѫахом, раꙁлѫахмꙑраꙁлѫастераꙁлѫашѧ, раꙁлѫашѫ, раꙁлѫаша, раꙁлѫаше, раꙁлѫахѫраꙁлѫаховѣраꙁлѫаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁлѫастераꙁлѫаахъ, раꙁлѫахъ, раꙁлѫаахь, раꙁлѫахь, раꙁлѫаах, раꙁлѫахраꙁлѫааше, раꙁлѫашераꙁлѫааше, раꙁлѫашераꙁлѫаахомъ, раꙁлѫахомъ, раꙁлѫаахомь, раꙁлѫахомь, раꙁлѫаахом, раꙁлѫахомраꙁлѫаашете, раꙁлѫашете, раꙁлѫаасте, раꙁлѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁлѫаахѫ, раꙁлѫахѫ, раꙁлѫаахѹ, раꙁлѫахѹраꙁлѫааховѣ, раꙁлѫаховѣраꙁлѫаашета, раꙁлѫашета, раꙁлѫааста, раꙁлѫастараꙁлѫаашете, раꙁлѫашете, раꙁлѫаасте, раꙁлѫасте
раꙁлѫат сѧ -раꙁлѫаѭ сѧ -раꙁлѫаш сѧ несв Разделям се с някого, разлъчвам се ꙇ бꙑстъ егда раꙁлѫаашете сѧ отъ него. рее петръ къ св. наставьне добро естъ намъ съде бꙑт М Лк 9.33 З ѣже бо бъ съвелъ естъ ка. да не раꙁлюаете сѧ К 2b 13 пр[.......]ѧтꙿ сѧ къ мѣс[..] томѹ грѫстокѹмѹ. деже п(аⷦ҇) раꙁлѫаѭтꙿ сѧ. вь вꙿсѣкѫ мѫкѫ Р V 3.33 протвьна же толка. еже раꙁлѫат с самѣмъ отъ себе  бъхъма нестроно ЗЛ IIб 19 М З К Р ЗЛ Гр διαχωρίζομαι χωρίζομαι раꙁлюат сѧ Вж. при раꙁлѫат Нвб