Исторически речник
раꙁдѣлт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдѣлт сѧраꙁдѣлѭ, раꙁдѣлѧ, раꙁдѣлюраꙁдѣлшраꙁдѣлтъ, раꙁдѣлть, раꙁдѣлтраꙁдѣлмъ, раꙁдѣлмь, раꙁдѣлм, раꙁдѣлмораꙁдѣлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдѣлѧтъ, раꙁдѣлѧть, раꙁдѣлѧтраꙁдѣлвѣраꙁдѣлтараꙁдѣлтераꙁдѣлраꙁдѣл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдѣлмъ, раꙁдѣлмь, раꙁдѣлмраꙁдѣлтераꙁдѣлвѣраꙁдѣлтараꙁдѣлхъ, раꙁдѣлхь, раꙁдѣлхраꙁдѣл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдѣлраꙁдѣлхомъ, раꙁдѣлхомь, раꙁдѣлхом, раꙁдѣлхмꙑраꙁдѣлстераꙁдѣлшѧ, раꙁдѣлшѫ, раꙁдѣлша, раꙁдѣлше, раꙁдѣлхѫраꙁдѣлховѣраꙁдѣлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдѣлстераꙁдѣлꙗахъ, раꙁдѣлѣахъ, раꙁдѣлаахъ, раꙁдѣлѣхъ, раꙁдѣлꙗхъ, раꙁдѣлѧахъ, раꙁдѣлѧхъ, раꙁдѣлꙗахь, раꙁдѣлѣахь, раꙁдѣлаахь, раꙁдѣлѣхь, раꙁдѣлꙗхь, раꙁдѣлѧахь, раꙁдѣлѧхь, раꙁдѣлꙗах, раꙁдѣлѣах, раꙁдѣлаах, раꙁдѣлѣх, раꙁдѣлꙗх, раꙁдѣлѧах, раꙁдѣлѧхраꙁдѣлꙗаше, раꙁдѣлѣаше, раꙁдѣлааше, раꙁдѣлѣше, раꙁдѣлꙗше, раꙁдѣлѧаше, раꙁдѣлѧшераꙁдѣлꙗаше, раꙁдѣлѣаше, раꙁдѣлааше, раꙁдѣлѣше, раꙁдѣлꙗше, раꙁдѣлѧаше, раꙁдѣлѧшераꙁдѣлꙗахомъ, раꙁдѣлѣахомъ, раꙁдѣлаахомъ, раꙁдѣлѣхомъ, раꙁдѣлꙗхомъ, раꙁдѣлѧахомъ, раꙁдѣлѧхомъ, раꙁдѣлꙗахомь, раꙁдѣлѣахомь, раꙁдѣлаахомь, раꙁдѣлѣхомь, раꙁдѣлꙗхомь, раꙁдѣлѧахомь, раꙁдѣлѧхомь, раꙁдѣлꙗахом, раꙁдѣлѣахом, раꙁдѣлаахом, раꙁдѣлѣхом, раꙁдѣлꙗхом, раꙁдѣлѧахом, раꙁдѣлѧхомраꙁдѣлꙗашете, раꙁдѣлѣашете, раꙁдѣлаашете, раꙁдѣлѣшете, раꙁдѣлꙗшете, раꙁдѣлꙗасте, раꙁдѣлѣасте, раꙁдѣлаасте, раꙁдѣлѣсте, раꙁдѣлꙗсте, раꙁдѣлѧасте, раꙁдѣлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдѣлꙗахѫ, раꙁдѣлѣахѫ, раꙁдѣлаахѫ, раꙁдѣлѣхѫ, раꙁдѣлꙗхѫ, раꙁдѣлꙗахѹ, раꙁдѣлѣахѹ, раꙁдѣлаахѹ, раꙁдѣлѣхѹ, раꙁдѣлꙗхѹ, раꙁдѣлѧахѹ, раꙁдѣлѧхѹраꙁдѣлꙗаховѣ, раꙁдѣлѣаховѣ, раꙁдѣлааховѣ, раꙁдѣлѣховѣ, раꙁдѣлꙗховѣ, раꙁдѣлѧаховѣ, раꙁдѣлѧховѣраꙁдѣлꙗашета, раꙁдѣлѣашета, раꙁдѣлаашета, раꙁдѣлѣшета, раꙁдѣлꙗшета, раꙁдѣлꙗаста, раꙁдѣлѣаста, раꙁдѣлааста, раꙁдѣлѣста, раꙁдѣлꙗста, раꙁдѣлѧаста, раꙁдѣлѧстараꙁдѣлꙗашете, раꙁдѣлѣашете, раꙁдѣлаашете, раꙁдѣлѣшете, раꙁдѣлꙗшете, раꙁдѣлꙗасте, раꙁдѣлѣасте, раꙁдѣлаасте, раꙁдѣлѣсте, раꙁдѣлꙗсте, раꙁдѣлѧасте, раꙁдѣлѧсте
раꙁдѣлт сѧ -раꙁдѣлѭ сѧ -раꙁдѣлш сѧ св 1. Разделя се, раздвоя се ꙇ да ѹвѣсі въ істінѫ ... іꙁіде іꙁ ећюпта проідѫ і ръмное море. відѣшѧ е раꙁдѣльше сѧ К 6b 21—22 Образно. раꙁдѣлішѩ сѩ отъ гнѣва ліца его. ї прібліжішѩ сѩ срдца іхъ СП 54.22 2. Противопоставя се един на друг ꙇ раꙁдѣлѧтъ сѧ отъцъ на снъ. ꙇ снъ на отъца. мат на дъштерь.  дъшт на матерь М Лк12.53 З раꙁдѣлт сѧ на сѧ [въ себѣ] μερίζομαι κατὰ ἐμαυτοῦ, διαμερίζωμαι ἐπὶ ἐμαυτοῦ Разделя се, престана да бъда единен вьсѣко цѣсрство раꙁдѣлъ сѧ на сѧ. ꙁапѹстѣетъ ꙇ въсѣкъ градъ л домъ раꙁдѣлъ сѧ на сѧ не станетъ М Мт 12.25 З ꙇ аще сотона сотонѫ ꙁгонтъ. на сѧ раꙁдѣллъ сѧ естъ како ѹбо станетъ цстве его М Мт 12.26 З рее мъ вьсѣко цсрстве раꙁдѣль сѧ само вь себѣ ꙁапѹстѣатъ. ꙇ домъ на домъ падаатъ М Лк 11.17 аште же  сотона самъ вь себѣ раꙁдѣл сѧ. како станетъ цсрсво его М Лк 11.18 М З СП К Гр διαιρέομαι διασχίζομαι διαμερίζομαι Вж. при раꙁдѣлт Нвб