Исторически речник
раꙁвратт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁвратт сѧраꙁвращѫ, раꙁвращѹраꙁвратшраꙁвраттъ, раꙁвратть, раꙁвраттраꙁвратмъ, раꙁвратмь, раꙁвратм, раꙁвратмораꙁвратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁвратѧтъ, раꙁвратѧть, раꙁвратѧтраꙁвратвѣраꙁвраттараꙁвраттераꙁвратраꙁврат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁвратмъ, раꙁвратмь, раꙁвратмраꙁвраттераꙁвратвѣраꙁвраттараꙁвратхъ, раꙁвратхь, раꙁвратхраꙁврат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁвратраꙁвратхомъ, раꙁвратхомь, раꙁвратхом, раꙁвратхмꙑраꙁвратстераꙁвратшѧ, раꙁвратшѫ, раꙁвратша, раꙁвратше, раꙁвратхѫраꙁвратховѣраꙁвратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁвратстераꙁвращаахъ, раꙁвращахъ, раꙁвращаахь, раꙁвращахь, раꙁвращаах, раꙁвращахраꙁвращааше, раꙁвращашераꙁвращааше, раꙁвращашераꙁвращаахомъ, раꙁвращахомъ, раꙁвращаахомь, раꙁвращахомь, раꙁвращаахом, раꙁвращахомраꙁвращаашете, раꙁвращашете, раꙁвращаасте, раꙁвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁвращаахѫ, раꙁвращахѫ, раꙁвращаахѹ, раꙁвращахѹраꙁвращааховѣ, раꙁвращаховѣраꙁвращаашета, раꙁвращашета, раꙁвращааста, раꙁвращастараꙁвращаашете, раꙁвращашете, раꙁвращаасте, раꙁвращасте
раꙁвратт сѧ -раꙁвращѫ сѧ -раꙁвратш сѧ св Държа се лошо с някого  съ іꙁбъраномъ іꙁбъранъ бѫдеші.  съ стропътівомъ раꙁвратіш сѩ. ѣко тꙑ люді съмѣренꙑѩ спеші гі. і оі гръдꙑхъ съмѣріші СП 17.27 Изч СП Гр διαστρέφω раꙁвратіт сѧ Вж. при раꙁвратт Нвб