Исторически речник
прѣклонт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣклонт сѧпрѣклонѭ, прѣклонѧ, прѣклонюпрѣклоншпрѣклонтъ, прѣклонть, прѣклонтпрѣклонмъ, прѣклонмь, прѣклонм, прѣклонмопрѣклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣклонѧтъ, прѣклонѧть, прѣклонѧтпрѣклонвѣпрѣклонтапрѣклонтепрѣклонпрѣклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣклонмъ, прѣклонмь, прѣклонмпрѣклонтепрѣклонвѣпрѣклонтапрѣклонхъ, прѣклонхь, прѣклонхпрѣклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣклонпрѣклонхомъ, прѣклонхомь, прѣклонхом, прѣклонхмꙑпрѣклонстепрѣклоншѧ, прѣклоншѫ, прѣклонша, прѣклонше, прѣклонхѫпрѣклонховѣпрѣклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣклонстепрѣклонꙗахъ, прѣклонѣахъ, прѣклонаахъ, прѣклонѣхъ, прѣклонꙗхъ, прѣклонѧахъ, прѣклонѧхъ, прѣклонꙗахь, прѣклонѣахь, прѣклонаахь, прѣклонѣхь, прѣклонꙗхь, прѣклонѧахь, прѣклонѧхь, прѣклонꙗах, прѣклонѣах, прѣклонаах, прѣклонѣх, прѣклонꙗх, прѣклонѧах, прѣклонѧхпрѣклонꙗаше, прѣклонѣаше, прѣклонааше, прѣклонѣше, прѣклонꙗше, прѣклонѧаше, прѣклонѧшепрѣклонꙗаше, прѣклонѣаше, прѣклонааше, прѣклонѣше, прѣклонꙗше, прѣклонѧаше, прѣклонѧшепрѣклонꙗахомъ, прѣклонѣахомъ, прѣклонаахомъ, прѣклонѣхомъ, прѣклонꙗхомъ, прѣклонѧахомъ, прѣклонѧхомъ, прѣклонꙗахомь, прѣклонѣахомь, прѣклонаахомь, прѣклонѣхомь, прѣклонꙗхомь, прѣклонѧахомь, прѣклонѧхомь, прѣклонꙗахом, прѣклонѣахом, прѣклонаахом, прѣклонѣхом, прѣклонꙗхом, прѣклонѧахом, прѣклонѧхомпрѣклонꙗашете, прѣклонѣашете, прѣклонаашете, прѣклонѣшете, прѣклонꙗшете, прѣклонꙗасте, прѣклонѣасте, прѣклонаасте, прѣклонѣсте, прѣклонꙗсте, прѣклонѧасте, прѣклонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣклонꙗахѫ, прѣклонѣахѫ, прѣклонаахѫ, прѣклонѣхѫ, прѣклонꙗхѫ, прѣклонꙗахѹ, прѣклонѣахѹ, прѣклонаахѹ, прѣклонѣхѹ, прѣклонꙗхѹ, прѣклонѧахѹ, прѣклонѧхѹпрѣклонꙗаховѣ, прѣклонѣаховѣ, прѣклонааховѣ, прѣклонѣховѣ, прѣклонꙗховѣ, прѣклонѧаховѣ, прѣклонѧховѣпрѣклонꙗашета, прѣклонѣашета, прѣклонаашета, прѣклонѣшета, прѣклонꙗшета, прѣклонꙗаста, прѣклонѣаста, прѣклонааста, прѣклонѣста, прѣклонꙗста, прѣклонѧаста, прѣклонѧстапрѣклонꙗашете, прѣклонѣашете, прѣклонаашете, прѣклонѣшете, прѣклонꙗшете, прѣклонꙗасте, прѣклонѣасте, прѣклонаасте, прѣклонѣсте, прѣклонꙗсте, прѣклонѧасте, прѣклонѧсте
прѣклонт сѧ -прѣклонѭ сѧ -прѣклонш сѧ св 1. Преклоня се, наведа се пѫтꙿнкъ же кꙿто ммодꙑ ... прѣклонвъ сꙙ вьꙁꙙ на годѣ С 20.27—28 вдѣвъ же неблюдомѫ сѫштѫ н҄вѫ. прѣклон сꙙ ... да ако наꙙ снопꙑ вꙙꙁат С 40.29  съ горъкам слъꙁам ꙁовѣаше стааго.  прѣклонвъ сꙙ двьрьцам.  вдѣвъ ѭ одрьжмѫ  окꙑ въ мноꙁѣ болѣꙁн сѫштѫ С 516.7 Раздвижа се, помръдна се. оснꙑваѩ ꙁемлѭ на твръді своеі. не прѣклонтъ сѩ въ вѣкъ вѣкѹ СП 103.5 Сниша се. прѣклонітъ сѩ і падетъ. егда ѹдоблѣлъ бѫдетъ ѹбогꙑімъ СП 9.31 2. За ден — преваля, отида към края си пр веерѣ естъ. ꙇ прѣклонлъ сѧ естъ юже день М Лк 24.29А 3. Прен. Склоня, убедя се, реша се прм гі ѹмаленое се сповѣдане. грѣшънааго раба твоего. ꙇ прѣклон сѧ клюбемь на щедротꙑ твоѩ СЕ 77b 21 севастскъ мтрополтъ. отъ прослѹтꙗ ѹбо же о н҄емъ прѣклонвъ сꙙ.  отъ колонїска града люд. ѹмол҄енъ бꙑвъ ... постав епскѹпа С 280.10 4. Прен. Поклоня се, почета, покоря се а к томѹ прѣклонтъ сꙙ мѹ вьсѣко колѣно небесънꙑхъ  ꙁемьнꙑхъ.  прѣсподьн҄хъ С 332.7—8 лма не послѹша мене н прѣклон сꙙ С 195.6 М А СП СЕ С Гр κύπτω ἀνατρέπομαι κλίνω κλίνομαι ἐπικύπτω παρακύπτω ἐπινεύω δυσωπέομαι прѣклоніт сѩ Вж. при прѣклонт Нвб