Исторически речник
прѣклонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣклонтпрѣклонѭ, прѣклонѧ, прѣклонюпрѣклоншпрѣклонтъ, прѣклонть, прѣклонтпрѣклонмъ, прѣклонмь, прѣклонм, прѣклонмопрѣклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣклонѧтъ, прѣклонѧть, прѣклонѧтпрѣклонвѣпрѣклонтапрѣклонтепрѣклонпрѣклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣклонмъ, прѣклонмь, прѣклонмпрѣклонтепрѣклонвѣпрѣклонтапрѣклонхъ, прѣклонхь, прѣклонхпрѣклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣклонпрѣклонхомъ, прѣклонхомь, прѣклонхом, прѣклонхмꙑпрѣклонстепрѣклоншѧ, прѣклоншѫ, прѣклонша, прѣклонше, прѣклонхѫпрѣклонховѣпрѣклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣклонстепрѣклонꙗахъ, прѣклонѣахъ, прѣклонаахъ, прѣклонѣхъ, прѣклонꙗхъ, прѣклонѧахъ, прѣклонѧхъ, прѣклонꙗахь, прѣклонѣахь, прѣклонаахь, прѣклонѣхь, прѣклонꙗхь, прѣклонѧахь, прѣклонѧхь, прѣклонꙗах, прѣклонѣах, прѣклонаах, прѣклонѣх, прѣклонꙗх, прѣклонѧах, прѣклонѧхпрѣклонꙗаше, прѣклонѣаше, прѣклонааше, прѣклонѣше, прѣклонꙗше, прѣклонѧаше, прѣклонѧшепрѣклонꙗаше, прѣклонѣаше, прѣклонааше, прѣклонѣше, прѣклонꙗше, прѣклонѧаше, прѣклонѧшепрѣклонꙗахомъ, прѣклонѣахомъ, прѣклонаахомъ, прѣклонѣхомъ, прѣклонꙗхомъ, прѣклонѧахомъ, прѣклонѧхомъ, прѣклонꙗахомь, прѣклонѣахомь, прѣклонаахомь, прѣклонѣхомь, прѣклонꙗхомь, прѣклонѧахомь, прѣклонѧхомь, прѣклонꙗахом, прѣклонѣахом, прѣклонаахом, прѣклонѣхом, прѣклонꙗхом, прѣклонѧахом, прѣклонѧхомпрѣклонꙗашете, прѣклонѣашете, прѣклонаашете, прѣклонѣшете, прѣклонꙗшете, прѣклонꙗасте, прѣклонѣасте, прѣклонаасте, прѣклонѣсте, прѣклонꙗсте, прѣклонѧасте, прѣклонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣклонꙗахѫ, прѣклонѣахѫ, прѣклонаахѫ, прѣклонѣхѫ, прѣклонꙗхѫ, прѣклонꙗахѹ, прѣклонѣахѹ, прѣклонаахѹ, прѣклонѣхѹ, прѣклонꙗхѹ, прѣклонѧахѹ, прѣклонѧхѹпрѣклонꙗаховѣ, прѣклонѣаховѣ, прѣклонааховѣ, прѣклонѣховѣ, прѣклонꙗховѣ, прѣклонѧаховѣ, прѣклонѧховѣпрѣклонꙗашета, прѣклонѣашета, прѣклонаашета, прѣклонѣшета, прѣклонꙗшета, прѣклонꙗаста, прѣклонѣаста, прѣклонааста, прѣклонѣста, прѣклонꙗста, прѣклонѧаста, прѣклонѧстапрѣклонꙗашете, прѣклонѣашете, прѣклонаашете, прѣклонѣшете, прѣклонꙗшете, прѣклонꙗасте, прѣклонѣасте, прѣклонаасте, прѣклонѣсте, прѣклонꙗсте, прѣклонѧасте, прѣклонѧсте
прѣклонт -прѣклонѭ -прѣклонш св 1. Преклоня, наведа, отпусна егда же прѩтъ оцьта съ. рее. съвръш сѧ. ꙇ прѣклонь главѫ прѣдастъ дхъ М Йо 19.30 З А СК Б прѣклоне главѫ на распѧте СЕ 28b 4 Образно. і прѣклоні нбса  сьніде.  прмракъ подъ ногама его СП 17.10 Срв. СЕ73b 3—4 прѣклон҄енъ κεκλιμένος Наклонен, наведен доколѣ належіте на лвка ѹбьѣете въсі вꙑ. ѣко на стѣнѫ прѣклоненѫ  плотъ вьꙁдріновенъ СП 61.4 2. Прен. Преклоня, покоря, подчиня прѣклонлъ ес себѣ вꙿсѣ вдмаа СЕ 28b 5 прѣклонт вꙑѭ своѭ κλίνω τὸν αὐχένα Преклоня врат, проявя почит и смирение ꙇ сла твоѣ ꙇцѣлтъ раба твоего сего. прѣклоньшааго тебѣ своѭ вꙑѭ СЕ 41b 24—25 отъсѣе отъ себе вьсꙙ своѧ вол҄ꙙ.  прѣклон вꙑѭ своѭ на сьмѣрен С 273.10—11 прѣклонт колѣнѣ κλίνω τὰ γόνατα Отпусна се на колене, коленича  благодарьстввъ бога. прѣклонвъ колѣнѣ.  вꙑѭ протꙙгъ С 119.9—10 тъгда свꙙтꙑ прѣклонвъ колѣнѣ.  помол сꙙ на мѣстѣ томъ С 235.2 прѣклоньше колѣна [прѣклонвъше колѣнѣ] Тези, които са коленичили в знак на почит и смирение ѡ спнь намъ. прѣклонвъшмъ колѣнѣ срьнѣ ꙇ тѣлесънѣ СЕ 60b 19 ѡ прѣклоньшхъ колѣна. ꙇ срца прѣдъ гдемь СЕ 61а 9 ѡ благоволт гю бѹ на нꙑ. ꙇ на прѣклоньшѧѩ колѣна своѣ СЕ 61а 12 М З А СК Б СП СЕ С Гр κλίνω прѣклоніт Нвб преклоня [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА