Исторически речник
прѣдъпосълат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъпосълатпрѣдъпосълѭ, прѣдъпосълѧ, прѣдъпосълюпрѣдъпосълешпрѣдъпосълетъ, прѣдъпосълеть, прѣдъпосълетпрѣдъпосълемъ, прѣдъпосълемь, прѣдъпосълем, прѣдъпосълемопрѣдъпосълете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъпосълѭтъ, прѣдъпосълѧтъ, прѣдъпосълютъ, прѣдъпосълѭть, прѣдъпосълѧть, прѣдъпосълють, прѣдъпосълѭт, прѣдъпосълѧт, прѣдъпосълютпрѣдъпосълевѣпрѣдъпосълетапрѣдъпосълете, прѣдъпосълетапрѣдъпосълпрѣдъпосъл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъпосълмъ, прѣдъпосълѣмъ, прѣдъпосълꙗмъ, прѣдъпосълмь, прѣдъпосълѣмь, прѣдъпосълꙗмь, прѣдъпосълм, прѣдъпосълѣм, прѣдъпосълꙗмпрѣдъпосълте, прѣдъпосълѣте, прѣдъпосълꙗтепрѣдъпосълвѣ, прѣдъпосълѣвѣ, прѣдъпосълꙗвѣпрѣдъпосълта, прѣдъпосълѣта, прѣдъпосълꙗтапрѣдъпосълахъ, прѣдъпосълахь, прѣдъпосълахпрѣдъпосъла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъпосълапрѣдъпосълахомъ, прѣдъпосълахомь, прѣдъпосълахом, прѣдъпосълахмꙑпрѣдъпосъластепрѣдъпосълашѧ, прѣдъпосълашѫ, прѣдъпосълаша, прѣдъпосълаше, прѣдъпосълахѫпрѣдъпосълаховѣпрѣдъпосъласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъпосъластепрѣдъпосълаахъ, прѣдъпосълахъ, прѣдъпосълаахь, прѣдъпосълахь, прѣдъпосълаах, прѣдъпосълахпрѣдъпосълааше, прѣдъпосълашепрѣдъпосълааше, прѣдъпосълашепрѣдъпосълаахомъ, прѣдъпосълахомъ, прѣдъпосълаахомь, прѣдъпосълахомь, прѣдъпосълаахом, прѣдъпосълахомпрѣдъпосълаашете, прѣдъпосълашете, прѣдъпосълаасте, прѣдъпосъласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъпосълаахѫ, прѣдъпосълахѫ, прѣдъпосълаахѹ, прѣдъпосълахѹпрѣдъпосълааховѣ, прѣдъпосълаховѣпрѣдъпосълаашета, прѣдъпосълашета, прѣдъпосълааста, прѣдъпосъластапрѣдъпосълаашете, прѣдъпосълашете, прѣдъпосълаасте, прѣдъпосъласте
прѣдъпосълат -прѣдъпосълѭ -прѣдъпосъл҄еш св Изпратя предварително акꙑ нѣкого съла  ꙁастѫпьнка. къ вꙑшънюѹмѹ цѣсарѹ ѹтелꙗ свого. прѣдьпосълавъ. ꙁде на мльанъно мѣсто. въ рѫкѹ несꙑ ꙗко орѫж на ѹтврьжден себѣ гѹменꙙ молтвꙑ С 273.22—23 Изч С Гр προπέμπω прѣдьпосълат Вж. при посꙑлат Нвб