Исторически речник
посꙑлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посꙑлатпосꙑлаѭ, посꙑлаѫ, посꙑлаѧ, посꙑлаюпосꙑлаш, посꙑлаеш, посꙑлаашпосꙑлатъ, посꙑлаетъ, посꙑлаатъ, посꙑлать, посꙑлаеть, посꙑлаать, посꙑлат, посꙑлает, посꙑлаатпосꙑламъ, посꙑлаемъ, посꙑлаамъ, посꙑламь, посꙑлаемь, посꙑлаамь, посꙑлам, посꙑлаем, посꙑлаам, посꙑламо, посꙑлаемо, посꙑлаамопосꙑлате, посꙑлаете, посꙑлаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посꙑлаѭтъ, посꙑлаѫтъ, посꙑлаѧтъ, посꙑлаютъ, посꙑлаѭть, посꙑлаѫть, посꙑлаѧть, посꙑлають, посꙑлаѭт, посꙑлаѫт, посꙑлаѧт, посꙑлаютпосꙑлавѣ, посꙑлаевѣ, посꙑлаавѣпосꙑлата, посꙑлаета, посꙑлаатапосꙑлате, посꙑлаете, посꙑлаатепосꙑлапосꙑла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посꙑламъ, посꙑламь, посꙑлампосꙑлатепосꙑлавѣпосꙑлатапосꙑлахъ, посꙑлахь, посꙑлахпосꙑла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посꙑлапосꙑлахомъ, посꙑлахомь, посꙑлахом, посꙑлахмꙑпосꙑластепосꙑлашѧ, посꙑлашѫ, посꙑлаша, посꙑлаше, посꙑлахѫпосꙑлаховѣпосꙑласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посꙑластепосꙑлаахъ, посꙑлахъ, посꙑлаахь, посꙑлахь, посꙑлаах, посꙑлахпосꙑлааше, посꙑлашепосꙑлааше, посꙑлашепосꙑлаахомъ, посꙑлахомъ, посꙑлаахомь, посꙑлахомь, посꙑлаахом, посꙑлахомпосꙑлаашете, посꙑлашете, посꙑлаасте, посꙑласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посꙑлаахѫ, посꙑлахѫ, посꙑлаахѹ, посꙑлахѹпосꙑлааховѣ, посꙑлаховѣпосꙑлаашета, посꙑлашета, посꙑлааста, посꙑластапосꙑлаашете, посꙑлашете, посꙑлаасте, посꙑласте
посꙑлат -посꙑлаѭ -посꙑлаш несв 1. Пращам, изпращам някого с определена цел да иде някъде, провождам посꙑлаѭтъ къ немѹ ѹенкꙑ своѩ М Мт 22.16 ЗI А се аꙁъ посꙑлаѭ анћлъ мо прѣдъ лцемъ твомь М Лк 7.27 ꙇдѣте се аꙁъ посꙑлаѭ вꙑ. ѣко агньцѧ по срѣдѣ влъкъ М Лк 10.3 З, А.Срв. С 534.26 рѫкоѭ моеѭ грѣшъноѭ. посꙑлаѩ на нь дхъ тво стꙑ СЕ 8а 15 посꙑлаѩ м ед ὁ παραπέμπων Този, който изпраща сь стꙑ стъ посꙑлаѧ вꙑ въ огн҄ь вѣьнꙑ С 467.7 2. Пращам, отпращам нещо някому, изпращам дꙿнесь. нбо просвѣщаемо. посꙑлаетъ на ꙁемⷧѭ росѫ СЕ 1b 19—20 слово спѹштааше.  проганꙗше недѫгꙑ. посꙑлааше глаголъ С 473.13 Образно. посꙑлаѩ стоьнікꙑ во дьбрехъ. посрѣдѣ горъ проідѫтъ водꙑ СП 103.10 М З А СП СЕ С Гр ἀποστέλλω ἀναπέμπω ἐξαποστέλλω παραπέμπω ἐπιφοιτάω ἐπομβρίζω [вар. ἐπιμυρίζω] Нвб посила[м] остар ВА Срв послал ’изпратил, пратил’ НГер