Исторически речник
прѣдъварꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъварꙗтпрѣдъварꙗѭ, прѣдъварѣѭ, прѣдъварꙗѫ, прѣдъварѣѫ, прѣдъварꙗѧ, прѣдъварѣѧ, прѣдъварꙗю, прѣдъварѣю, прѣдъварѧю, прѣдъвараѫ, прѣдъвараѧпрѣдъварꙗш, прѣдъварꙗеш, прѣдъварѣш, прѣдъварѣеш, прѣдъварѣаш, прѣдъварѧеш, прѣдъвараешпрѣдъварꙗтъ, прѣдъварꙗетъ, прѣдъварѣтъ, прѣдъварѣетъ, прѣдъварѣатъ, прѣдъварꙗть, прѣдъварꙗеть, прѣдъварѣть, прѣдъварѣеть, прѣдъварѣать, прѣдъварꙗт, прѣдъварꙗет, прѣдъварѣт, прѣдъварѣет, прѣдъварѣат, прѣдъварѧетъ, прѣдъварѧеть, прѣдъварѧет, прѣдъвараетъ, прѣдъвараеть, прѣдъвараетпрѣдъварꙗмъ, прѣдъварꙗемъ, прѣдъварѣмъ, прѣдъварѣемъ, прѣдъварѣамъ, прѣдъварꙗмь, прѣдъварꙗемь, прѣдъварѣмь, прѣдъварѣемь, прѣдъварѣамь, прѣдъварꙗм, прѣдъварꙗем, прѣдъварѣм, прѣдъварѣем, прѣдъварѣам, прѣдъварꙗмо, прѣдъварꙗемо, прѣдъварѣмо, прѣдъварѣемо, прѣдъварѣамо, прѣдъварѧемъ, прѣдъварѧемь, прѣдъварѧем, прѣдъвараемъ, прѣдъвараемь, прѣдъвараем, прѣдъвараемопрѣдъварꙗте, прѣдъварꙗете, прѣдъварѣте, прѣдъварѣете, прѣдъварѣате, прѣдъварѧете, прѣдъвараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъварꙗѭтъ, прѣдъварѣѭтъ, прѣдъварѣѫтъ, прѣдъварꙗѫтъ, прѣдъварѣѧтъ, прѣдъварꙗѧтъ, прѣдъварѣютъ, прѣдъварꙗютъ, прѣдъварꙗѭть, прѣдъварѣѭть, прѣдъварѣѫть, прѣдъварꙗѫть, прѣдъварѣѧть, прѣдъварꙗѧть, прѣдъварѣють, прѣдъварꙗють, прѣдъварꙗѭт, прѣдъварѣѭт, прѣдъварѣѫт, прѣдъварꙗѫт, прѣдъварѣѧт, прѣдъварꙗѧт, прѣдъварѣют, прѣдъварꙗют, прѣдъварѧютъ, прѣдъварѧють, прѣдъварѧют, прѣдъвараѫтъ, прѣдъвараѧтъ, прѣдъвараѫть, прѣдъвараѧть, прѣдъвараѫт, прѣдъвараѧтпрѣдъварꙗвѣ, прѣдъварꙗевѣ, прѣдъварѣвѣ, прѣдъварѣевѣ, прѣдъварѣавѣ, прѣдъварѧевѣпрѣдъварꙗта, прѣдъварꙗета, прѣдъварѣта, прѣдъварѣета, прѣдъварѣата, прѣдъварѧетапрѣдъварꙗте, прѣдъварꙗете, прѣдъварѣте, прѣдъварѣете, прѣдъварѣате, прѣдъварѧетепрѣдъварꙗ, прѣдъварѣ, прѣдъварѧ, прѣдъварапрѣдъварꙗ, прѣдъварѣ, прѣдъварѧ, прѣдъвара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъварꙗмъ, прѣдъварѣмъ, прѣдъварꙗмь, прѣдъварѣмь, прѣдъварꙗм, прѣдъварѣм, прѣдъварѧмъ, прѣдъварѧмь, прѣдъварѧм, прѣдъварамъ, прѣдъварамь, прѣдъварампрѣдъварꙗте, прѣдъварѣте, прѣдъварѧте, прѣдъваратепрѣдъварꙗвѣ, прѣдъварѣвѣ, прѣдъварѧвѣ, прѣдъваравѣпрѣдъварꙗта, прѣдъварѣта, прѣдъварѧта, прѣдъваратапрѣдъварꙗхъ, прѣдъварѣхъ, прѣдъварꙗхь, прѣдъварѣхь, прѣдъварꙗх, прѣдъварѣх, прѣдъварѧхъ, прѣдъварѧхь, прѣдъварѧх, прѣдъварахъ, прѣдъварахь, прѣдъварахпрѣдъварꙗ, прѣдъварѣ, прѣдъварѧ, прѣдъвара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъварꙗ, прѣдъварѣ, прѣдъварѧ, прѣдъварапрѣдъварꙗхомъ, прѣдъварѣхомъ, прѣдъварꙗхомь, прѣдъварѣхомь, прѣдъварꙗхом, прѣдъварѣхом, прѣдъварꙗхмꙑ, прѣдъварѣхмꙑ, прѣдъварѧхомъ, прѣдъварѧхомь, прѣдъварѧхом, прѣдъварахомъ, прѣдъварахомь, прѣдъварахом, прѣдъварахмꙑпрѣдъварꙗсте, прѣдъварѣсте, прѣдъварѧсте, прѣдъварастепрѣдъварꙗшѧ, прѣдъварашѧ, прѣдъварѣшѧ, прѣдъварꙗшѫ, прѣдъварашѫ, прѣдъварѣшѫ, прѣдъварꙗша, прѣдъварѣша, прѣдъварꙗше, прѣдъвараше, прѣдъварѣше, прѣдъварꙗхѫ, прѣдъварѣхѫ, прѣдъварахѫ, прѣдъварѧшапрѣдъварꙗховѣ, прѣдъварѣховѣ, прѣдъварѧховѣ, прѣдъвараховѣпрѣдъварꙗста, прѣдъварѣста, прѣдъварѧста, прѣдъвараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъварꙗсте, прѣдъварѣсте, прѣдъварѧсте, прѣдъварастепрѣдъварꙗахъ, прѣдъварꙗхъ, прѣдъварꙗах, прѣдъвараахъ, прѣдъварахъ, прѣдъвараахь, прѣдъварахь, прѣдъварꙗхь, прѣдъварꙗх, прѣдъвараах, прѣдъварѧхъ, прѣдъварѧхь, прѣдъварѧхпрѣдъварꙗаше, прѣдъварꙗше, прѣдъварааше, прѣдъвараше, прѣдъварѧшепрѣдъварꙗаше, прѣдъварꙗше, прѣдъварааше, прѣдъвараше, прѣдъварѧшепрѣдъварꙗахомъ, прѣдъварꙗхомъ, прѣдъвараахомъ, прѣдъварахомъ, прѣдъварꙗахомь, прѣдъварꙗхомь, прѣдъвараахомь, прѣдъварахомь, прѣдъварꙗахом, прѣдъварꙗхом, прѣдъвараахом, прѣдъварахом, прѣдъварѧхомъ, прѣдъварѧхомь, прѣдъварѧхомпрѣдъварꙗашете, прѣдъварꙗшете, прѣдъварꙗасте, прѣдъварꙗсте, прѣдъвараашете, прѣдъварашете, прѣдъвараасте, прѣдъварасте, прѣдъварѧшете, прѣдъварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъварꙗахѫ, прѣдъварꙗхѫ, прѣдъварꙗахѹ, прѣдъварꙗхѹ, прѣдъвараахѫ, прѣдъварахѫ, прѣдъвараахѹ, прѣдъварахѹ, прѣдъварѧхѹпрѣдъварꙗаховѣ, прѣдъварꙗховѣ, прѣдъварааховѣ, прѣдъвараховѣ, прѣдъварѧховѣпрѣдъварꙗашета, прѣдъварꙗшета, прѣдъварꙗаста, прѣдъварꙗста, прѣдъварѧшета, прѣдъварѧста, прѣдъвараашета, прѣдъварашета, прѣдъварааста, прѣдъварастапрѣдъварꙗашете, прѣдъварꙗшете, прѣдъварꙗасте, прѣдъварꙗсте, прѣдъварѧшете, прѣдъварѧсте, прѣдъвараашете, прѣдъварашете, прѣдъвараасте, прѣдъварасте
прѣдъварꙗт -прѣдъварꙗѭ -прѣдъварꙗш несв Предшествам, появявам се по–рано, изпреварвам ꙗкоже цвѣтьцъ прѣдъваратъ прѣдъ овоштемъ. такоже  манастꙑрьско жт. отъходънааго варѣтъ С 284.22 Изч С Гр προηγέομαι прѣдъварат Вж. при прѣдъварт Нвб