Исторически речник
прѣдъварт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдъвартпрѣдъварѭ, прѣдъварѧ, прѣдъварюпрѣдъваршпрѣдъвартъ, прѣдъварть, прѣдъвартпрѣдъвармъ, прѣдъвармь, прѣдъварм, прѣдъвармопрѣдъварте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдъварѧтъ, прѣдъварѧть, прѣдъварѧтпрѣдъварвѣпрѣдъвартапрѣдъвартепрѣдъварпрѣдъвар
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдъвармъ, прѣдъвармь, прѣдъвармпрѣдъвартепрѣдъварвѣпрѣдъвартапрѣдъвархъ, прѣдъвархь, прѣдъвархпрѣдъвар
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдъварпрѣдъвархомъ, прѣдъвархомь, прѣдъвархом, прѣдъвархмꙑпрѣдъварстепрѣдъваршѧ, прѣдъваршѫ, прѣдъварша, прѣдъварше, прѣдъвархѫпрѣдъварховѣпрѣдъварста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдъварстепрѣдъварꙗахъ, прѣдъварѣахъ, прѣдъвараахъ, прѣдъварѣхъ, прѣдъварꙗхъ, прѣдъварѧахъ, прѣдъварѧхъ, прѣдъварꙗахь, прѣдъварѣахь, прѣдъвараахь, прѣдъварѣхь, прѣдъварꙗхь, прѣдъварѧахь, прѣдъварѧхь, прѣдъварꙗах, прѣдъварѣах, прѣдъвараах, прѣдъварѣх, прѣдъварꙗх, прѣдъварѧах, прѣдъварѧхпрѣдъварꙗаше, прѣдъварѣаше, прѣдъварааше, прѣдъварѣше, прѣдъварꙗше, прѣдъварѧаше, прѣдъварѧшепрѣдъварꙗаше, прѣдъварѣаше, прѣдъварааше, прѣдъварѣше, прѣдъварꙗше, прѣдъварѧаше, прѣдъварѧшепрѣдъварꙗахомъ, прѣдъварѣахомъ, прѣдъвараахомъ, прѣдъварѣхомъ, прѣдъварꙗхомъ, прѣдъварѧахомъ, прѣдъварѧхомъ, прѣдъварꙗахомь, прѣдъварѣахомь, прѣдъвараахомь, прѣдъварѣхомь, прѣдъварꙗхомь, прѣдъварѧахомь, прѣдъварѧхомь, прѣдъварꙗахом, прѣдъварѣахом, прѣдъвараахом, прѣдъварѣхом, прѣдъварꙗхом, прѣдъварѧахом, прѣдъварѧхомпрѣдъварꙗашете, прѣдъварѣашете, прѣдъвараашете, прѣдъварѣшете, прѣдъварꙗшете, прѣдъварꙗасте, прѣдъварѣасте, прѣдъвараасте, прѣдъварѣсте, прѣдъварꙗсте, прѣдъварѧасте, прѣдъварѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдъварꙗахѫ, прѣдъварѣахѫ, прѣдъвараахѫ, прѣдъварѣхѫ, прѣдъварꙗхѫ, прѣдъварꙗахѹ, прѣдъварѣахѹ, прѣдъвараахѹ, прѣдъварѣхѹ, прѣдъварꙗхѹ, прѣдъварѧахѹ, прѣдъварѧхѹпрѣдъварꙗаховѣ, прѣдъварѣаховѣ, прѣдъварааховѣ, прѣдъварѣховѣ, прѣдъварꙗховѣ, прѣдъварѧаховѣ, прѣдъварѧховѣпрѣдъварꙗашета, прѣдъварѣашета, прѣдъвараашета, прѣдъварѣшета, прѣдъварꙗшета, прѣдъварꙗаста, прѣдъварѣаста, прѣдъварааста, прѣдъварѣста, прѣдъварꙗста, прѣдъварѧаста, прѣдъварѧстапрѣдъварꙗашете, прѣдъварѣашете, прѣдъвараашете, прѣдъварѣшете, прѣдъварꙗшете, прѣдъварꙗасте, прѣдъварѣасте, прѣдъвараасте, прѣдъварѣсте, прѣдъварꙗсте, прѣдъварѧасте, прѣдъварѧсте
прѣдъварт -прѣдъварѭ -прѣдъварш св Изпреваря, изляза по–напред от някого въставъ же отъ молтвꙑ.  текъ нѣмь пѫтьмь прѣдъвар цѣсара С 194.5—6 Изч С Гр προφϑάνω Нвб предваря, предварям диал