Исторически речник
прѣдаꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣдаꙗт сѧпрѣдаѭ, прѣдаѫ, прѣдаѧ, прѣдаюпрѣдаш, прѣдаш, прѣдаашпрѣдатъ, прѣдаетъ, прѣдаатъ, прѣдать, прѣдаеть, прѣдаать, прѣдат, прѣдает, прѣдаатпрѣдамъ, прѣдаемъ, прѣдаамъ, прѣдамь, прѣдаемь, прѣдаамь, прѣдам, прѣдаем, прѣдаам, прѣдамо, прѣдаемо, прѣдаамопрѣдате, прѣдаете, прѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣдаѭтъ, прѣдаѫтъ, прѣдаѧтъ, прѣдаютъ, прѣдаѭть, прѣдаѫть, прѣдаѧть, прѣдають, прѣдаѭт, прѣдаѫт, прѣдаѧт, прѣдаютпрѣдавѣ, прѣдаевѣ, прѣдаавѣпрѣдата, прѣдаета, прѣдаатапрѣдате, прѣдаете, прѣдаатепрѣдапрѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣдамъ, прѣдамь, прѣдампрѣдатепрѣдавѣпрѣдатапрѣдаꙗхъ, прѣдаꙗхь, прѣдаꙗх, прѣдаѧхъ, прѣдаѧхь, прѣдаѧхпрѣдаꙗ, прѣдаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣдаꙗ, прѣдаѧпрѣдаꙗхомъ, прѣдаꙗхомь, прѣдаꙗхом, прѣдаꙗхмꙑ, прѣдаѧхомъ, прѣдаѧхомь, прѣдаѧхомпрѣдаꙗсте, прѣдаѧстепрѣдаꙗшѧ, прѣдаꙗшѫ, прѣдаꙗша, прѣдаꙗше, прѣдаꙗхѫ, прѣдаѧшапрѣдаꙗховѣ, прѣдаѧховѣпрѣдаꙗста, прѣдаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣдаꙗсте, прѣдаѧстепрѣдаꙗахъ, прѣдаѣахъ, прѣдаꙗхъ, прѣдаахъ, прѣдаꙗахь, прѣдаѣахь, прѣдаꙗхь, прѣдаахь, прѣдаꙗах, прѣдаѣах, прѣдаꙗх, прѣдаах, прѣдаѧхъ, прѣдаѧхь, прѣдаѧхпрѣдаꙗаше, прѣдаѣаше, прѣдаꙗше, прѣдааше, прѣдаѧшепрѣдаꙗаше, прѣдаѣаше, прѣдаꙗше, прѣдааше, прѣдаѧшепрѣдаꙗахомъ, прѣдаѣахомъ, прѣдаꙗхомъ, прѣдаахомъ, прѣдаꙗахомь, прѣдаѣахомь, прѣдаꙗхомь, прѣдаахомь, прѣдаꙗахом, прѣдаѣахом, прѣдаꙗхом, прѣдаахом, прѣдаѧхомъ, прѣдаѧхомь, прѣдаѧхомпрѣдаꙗашете, прѣдаѣашете, прѣдаꙗшете, прѣдаашете, прѣдаꙗасте, прѣдаѣасте, прѣдаꙗсте, прѣдаасте, прѣдаѧшете, прѣдаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣдаꙗахѫ, прѣдаѣахѫ, прѣдаꙗхѫ, прѣдаахѫ, прѣдаꙗахѹ, прѣдаѣахѹ, прѣдаꙗхѹ, прѣдаахѹ, прѣдаѧхѹпрѣдаꙗаховѣ, прѣдаѣаховѣ, прѣдаꙗховѣ, прѣдааховѣ, прѣдаѧховѣпрѣдаꙗашета, прѣдаѣашета, прѣдаꙗшета, прѣдаашета, прѣдаꙗаста, прѣдаѣаста, прѣдаꙗста, прѣдааста, прѣдаѧшета, прѣдаѧстапрѣдаꙗашете, прѣдаѣашете, прѣдаꙗшете, прѣдаашете, прѣдаꙗасте, прѣдаѣасте, прѣдаꙗсте, прѣдаасте, прѣдаѧшете, прѣдаѧсте
прѣдаꙗт сѧ -прѣдаѭ сѧ -прѣдаш сѧ несв Предавам се в ръцете на неприятеля, жертвам се егда сѧтъ свое сътворіхъ. сілѫ ѣвіхъ. покаꙁахъ ѣко невъꙁможно наінаѭтъ. хотѣхъ гнѣвъ ꙇхъ ѹтолті. не хотѧтъ нъ еште прѣбꙑваѭтъ. въ ꙁълобѣ своеі. се самъ сѧ прѣдаѭ. се глѫ аꙁъ нꙑнѣ. да не оклеветаѭтъ етері іха К 5a 29—30 Срв.С 413.25 єлма же  сце не останѣахѫ сꙙ стꙑдост. вол҄еѭ самъ сꙙ прѣдаднъ С 413.19 Изч К С Гр παραδίδωμι ἐμαυτόν Вж. при прѣдат Нвб