Исторически речник
прол҄ьꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прол҄ꙗт сѧпрол҄ѣѭ, прол҄ѣѫ, прол҄ѣѧ, прол҄ѣюпрол҄ѣш, прол҄ѣеш, прол҄ѣашпрол҄ѣтъ, прол҄ѣетъ, прол҄ѣатъ, прол҄ѣть, прол҄ѣеть, прол҄ѣать, прол҄ѣт, прол҄ѣет, прол҄ѣатпрол҄ѣмъ, прол҄ѣемъ, прол҄ѣамъ, прол҄ѣмь, прол҄ѣеть, прол҄ѣать, прол҄ѣм, прол҄ѣет, прол҄ѣат, прол҄ѣмо, прол҄ѣемо, прол҄ѣамопрол҄ѣте, прол҄ѣете, прол҄ѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прол҄ѣѭтъ, прол҄ѣѫтъ, прол҄ѣѧтъ, прол҄ѣютъ, прол҄ѣѭть, прол҄ѣѫть, прол҄ѣѧть, прол҄ѣють, прол҄ѣѭт, прол҄ѣѫт, прол҄ѣѧт, прол҄ѣютпрол҄ѣвѣ, прол҄ѣевѣ, прол҄ѣавѣпрол҄ѣта, прол҄ѣета, прол҄ѣатапрол҄ѣте, прол҄ѣете, прол҄ѣатепрол҄ѣ, прол҄прол҄ѣ, прол҄
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прол҄ѣмъ, прол҄мъ, прол҄ѣмь, прол҄мь, прол҄ѣм, прол҄мпрол҄ѣте, прол҄тепрол҄ѣвѣ, прол҄вѣпрол҄ѣта, прол҄тапрол҄ꙗхъ, прол҄ахъ, прол҄ьꙗхъ, прол҄ѣхъ, прол҄ьѣхъ, прол҄ꙗхь, прол҄ахь, прол҄ьꙗхь, прол҄ѣхь, прол҄ьѣхь, прол҄ꙗх, прол҄ьꙗх, прол҄ѣх, прол҄ьѣх, прол҄ѧхъ, прол҄ѧхь, прол҄ѧх, прол҄ахпрол҄ꙗ, прол҄ьꙗ, прол҄ѣ, прол҄ьѣ, прол҄ѧ, прол҄а
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прол҄ꙗ, прол҄ьꙗ, прол҄ѣ, прол҄ьѣ, прол҄ѧ, прол҄апрол҄ꙗхомъ, прол҄ахомъ, прол҄ьꙗхомъ, прол҄ѣхомъ, прол҄ьѣхомъ, прол҄ꙗхомь, прол҄ахомь, прол҄ьꙗхомь, прол҄ѣхомь, прол҄ьѣхомь, прол҄ꙗхом, прол҄ьꙗхом, прол҄ахом, прол҄ѣхом, прол҄ьѣхом, прол҄ꙗхмꙑ, прол҄ахмꙑ, прол҄ьꙗхмꙑ, прол҄ѣхмꙑ, прол҄ьѣхмꙑ, прол҄ѧхомъ, прол҄ѧхомь, прол҄ѧхомпрол҄ꙗсте, прол҄ьꙗсте, прол҄ѣсте, прол҄ьѣсте, прол҄ѧсте, прол҄астепрол҄ꙗшѧ, прол҄ашѧ, прол҄ьꙗшѧ, прол҄ѣшѧ, прол҄ьѣшѧ, прол҄ꙗшѫ, прол҄ашѫ, прол҄ьꙗшѫ, прол҄ѣшѫ, прол҄ьѣшѫ, прол҄ꙗша, прол҄ьꙗша, прол҄ѣша, прол҄ьѣша, прол҄ꙗше, прол҄аше, прол҄ьꙗше, прол҄ѣше, прол҄ьѣше, прол҄ꙗхѫ, прол҄ьꙗхѫ, прол҄ѣхѫ, прол҄ахѫ, прол҄ьѣхѫ, прол҄ѧшапрол҄ꙗховѣ, прол҄ьꙗховѣ, прол҄ѣховѣ, прол҄ьѣховѣ, прол҄ѧховѣ, прол҄аховѣпрол҄ꙗста, прол҄ьꙗста, прол҄ѣста, прол҄ьѣста, прол҄ѧста, прол҄аста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прол҄ꙗсте, прол҄ьꙗсте, прол҄ѣсте, прол҄ьѣсте, прол҄ѧсте, прол҄астепрол҄ꙗахъ, прол҄аахъ, прол҄ьꙗахъ, прол҄ꙗахь, прол҄аахь, прол҄ьꙗахь, прол҄ꙗах, прол҄ьꙗах, прол҄аахпрол҄ꙗаше, прол҄ьꙗаше, прол҄аашепрол҄ꙗаше, прол҄ьꙗаше, прол҄аашепрол҄ꙗахомъ, прол҄ьꙗахомъ, прол҄ꙗахомь, прол҄ьꙗахомь, прол҄ꙗахом, прол҄ьꙗахом, прол҄аахомъ, прол҄аахомь, прол҄аахомпрол҄ꙗашете, прол҄ьꙗашете, прол҄ꙗасте, прол҄ьꙗасте, прол҄аашете, прол҄аасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прол҄ꙗахѫ, прол҄ьꙗахѫ, прол҄ꙗахѹ, прол҄ьꙗахѹ, прол҄аахѫ, прол҄аахѹпрол҄ꙗаховѣ, прол҄ьꙗаховѣ, прол҄ааховѣпрол҄ꙗашета, прол҄ьꙗашета, прол҄ꙗаста, прол҄ьꙗаста, прол҄аашета, прол҄аастапрол҄ꙗашете, прол҄ьꙗашете, прол҄ꙗасте, прол҄ьꙗасте, прол҄аашете, прол҄аасте
прол҄ьꙗт сѧ -пролѣѭ сѧ -пролѣш сѧ св 1. Излея се, започна да тека, пролея се н вьлваѭтъ вна нова. въ мѣхꙑ ветъхꙑ. аще л же н. просѧдѫтъ сѧ мѣс. ꙇ вно пролѣетъ сѧ. ꙇ мѣс погꙑблѭтъ М Мт 9.17 Срв.Мк 2.22 М,З;Лк 5.37 М З Образно. ꙇ ашѫ такожде по веерѣн глѧ. с аша новꙑ ꙁавѣтъ моеѭ кръвѭ. ѣже ꙁа вꙑ пролѣатъ сѧ М Лк 22.20 З 2. Поръся се, пролея се, посипя се воле же  хрꙁмѫ въꙁлваш на цѣсара.  хрꙁмѣ пролꙗвъш сꙙ.  вьсь мръ сцѣльш С 457.5—6 3. Прич. мин. деят. като прил. прол҄ьꙗвꙑ сѧ м ед περιχυϑείς Който се е разпрострял; който се е спуснал [прен.] меъ тъштаню. ѹповъ не дастъ. ѹмънѹѹмѹ оес сквоꙁѣ пролꙗвъш сꙙ на н҄емь тьмѣ проꙁьрѣт. т на стннꙑѧ ꙁарꙙ вьꙁьрѣт С 339.17 М З С Гр ἐκχέομαι κενόω ἐμαυτόν пролꙗт сѧ Вж. при прол҄ьꙗт Нвб