Исторически речник
пролт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пролт сѧпролѭ, прольѭ, пролѫ, прольѫ, пролѧ, прольѧ, пролю, прольюпролш, прольш, пролешпролтъ, прольтъ, пролетъ, пролть, прольть, пролеть, пролт, прольт, пролетпролмъ, прольмъ, пролемъ, пролмь, прольмь, пролемь, пролм, прольм, пролем, пролмо, прольмо, пролемопролте, прольте, пролете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пролѭтъ, прольѭтъ, пролѫтъ, прольѫтъ, пролѧтъ, прольѧтъ, пролютъ, прольютъ, пролѭть, прольѭть, пролѫть, прольѫть, пролѧть, прольѧть, пролють, прольють, пролѭт, прольѭт, пролѫт, прольѫт, пролѧт, прольѧт, пролют, прольютпролвѣ, прольвѣ, пролевѣпролта, прольта, пролетапролте, прольте, пролетепролпрол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пролмъ, пролмь, пролмпролтепролвѣпролтапролхъ, пролхь, пролхпрол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проллпролхомъ, пролхомь, пролхом, пролхмꙑпролстепролшѧ, пролшѫ, пролша, пролше, пролхѫпролховѣпролста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пролсте*пролꙗахъ*пролꙗаше*пролꙗаше*пролꙗахомъ*пролꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*пролꙗахѫ*пролꙗаховѣ*пролꙗашета*пролꙗашете
пролт сѧ -прольѭ сѩ -прольш сѩ св Подхлъзна се; проваля се коль дробръ (!) бъ ілевъ правꙑмь сръдьцемь. мнѣ же мала не подвіжасте сѩ ноѕі. мала не пролшѩ сѩ стопꙑ моѩ ѣко въꙁдревновахъ на беꙁаконьнꙑѩ міръ грѣшьнікъ відѩ СП 72.2 Изч СП Гр ἐκχέομαι Нвб Вж. при пролт