Исторически речник
пртат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пртат сѧпртаѭ, пртаѫ, пртаѧ, пртаюпрташ, пртаеш, пртаашпртатъ, пртаетъ, пртаатъ, пртать, пртаеть, пртаать, пртат, пртает, пртаатпртамъ, пртаемъ, пртаамъ, пртамь, пртаемь, пртаамь, пртам, пртаем, пртаам, пртамо, пртаемо, пртаамопртате, пртаете, пртаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пртаѭтъ, пртаѫтъ, пртаѧтъ, пртаютъ, пртаѭть, пртаѫть, пртаѧть, пртають, пртаѭт, пртаѫт, пртаѧт, пртаютпртавѣ, пртаевѣ, пртаавѣпртата, пртаета, пртаатапртате, пртаете, пртаатепртапрта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пртамъ, пртамь, пртампртатепртавѣпртатапртахъ, пртахь, пртахпрта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пртапртахомъ, пртахомь, пртахом, пртахмꙑпртастепрташѧ, прташѫ, прташа, прташе, пртахѫпртаховѣпртаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пртастепртаахъ, пртахъ, пртаахь, пртахь, пртаах, пртахпртааше, прташепртааше, прташепртаахомъ, пртахомъ, пртаахомь, пртахомь, пртаахом, пртахомпртаашете, прташете, пртаасте, пртасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пртаахѫ, пртахѫ, пртаахѹ, пртахѹпртааховѣ, пртаховѣпртаашета, прташета, пртааста, пртастапртаашете, прташете, пртаасте, пртасте
пртат сѧ -пртаѭ сѧ -прташ сѧ несв Присъединявам се, причислявам се към някого, към нещо дьньсь гъ хъ водѧтъ. ꙇ отъ сѫда на сѫдъ ꙇ сълѫтъ. ꙇ каіѣфа отъвѣштаваетъ. ꙇ пілатъ пріітаетъ сѧ. ꙇ не отъмѣтаетъ сѫда хъ К 10b 28 врата гроба  пеат неврѣжденꙑ съхранꙗѧ. како же къ мрътвꙑмъ пртатъ сꙙ. свободь въ мрътвъхъ ...  вь сѣн съмрътънꙑѧ прходтъ С 459.16 Изч К С Гр λογίζομαι τὴν ψῆφον διαδέχομαι пріітат сѧ Вж. при пртат Нвб