Исторически речник
пртат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пртатпртаѭ, пртаѫ, пртаѧ, пртаюпрташ, пртаеш, пртаашпртатъ, пртаетъ, пртаатъ, пртать, пртаеть, пртаать, пртат, пртает, пртаатпртамъ, пртаемъ, пртаамъ, пртамь, пртаемь, пртаамь, пртам, пртаем, пртаам, пртамо, пртаемо, пртаамопртате, пртаете, пртаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пртаѭтъ, пртаѫтъ, пртаѧтъ, пртаютъ, пртаѭть, пртаѫть, пртаѧть, пртають, пртаѭт, пртаѫт, пртаѧт, пртаютпртавѣ, пртаевѣ, пртаавѣпртата, пртаета, пртаатапртате, пртаете, пртаатепртапрта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пртамъ, пртамь, пртампртатепртавѣпртатапртахъ, пртахь, пртахпрта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пртапртахомъ, пртахомь, пртахом, пртахмꙑпртастепрташѧ, прташѫ, прташа, прташе, пртахѫпртаховѣпртаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пртастепртаахъ, пртахъ, пртаахь, пртахь, пртаах, пртахпртааше, прташепртааше, прташепртаахомъ, пртахомъ, пртаахомь, пртахомь, пртаахом, пртахомпртаашете, прташете, пртаасте, пртасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пртаахѫ, пртахѫ, пртаахѹ, пртахѹпртааховѣ, пртаховѣпртаашета, прташета, пртааста, пртастапртаашете, прташете, пртаасте, пртасте
пртат -пртаѭ -прташ несв Присъединявам, причислявам някого към нещо (...) мрѣтъ. грѣхъ ѹ (...) оѫ. а еже жветъ (...) [к]о  в прта Е 19б 19 не домꙑшлѣахѫ же сѧ крста. побѣдънꙑѩ ѹсѹждаѭште прікладъ. ꙇ не до сего же доволъ імѫште. нъ і раꙁбоінікꙑ нѫдѧтъ прітаѭште съмрьт его. да бі съмрътъное пріѧштенье К 11а 16—17 Изч Е К Гр λογίζομαι κοινωνὸς γίγνομαι прітат Нвб Срв причитам [се], причета [се] остар ОА ВА ЕтМл БТР АР