Исторически речник
прсносъ  
прсносъ [погр. С 376.3] вж прносъ