Исторически речник
прнѹждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прнѹждатпрнѹждаѭ, прнѹждаѫ, прнѹждаѧ, прнѹждаюпрнѹждаш, прнѹждаеш, прнѹждаашпрнѹждатъ, прнѹждаетъ, прнѹждаатъ, прнѹждать, прнѹждаеть, прнѹждаать, прнѹждат, прнѹждает, прнѹждаатпрнѹждамъ, прнѹждаемъ, прнѹждаамъ, прнѹждамь, прнѹждаемь, прнѹждаамь, прнѹждам, прнѹждаем, прнѹждаам, прнѹждамо, прнѹждаемо, прнѹждаамопрнѹждате, прнѹждаете, прнѹждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прнѹждаѭтъ, прнѹждаѫтъ, прнѹждаѧтъ, прнѹждаютъ, прнѹждаѭть, прнѹждаѫть, прнѹждаѧть, прнѹждають, прнѹждаѭт, прнѹждаѫт, прнѹждаѧт, прнѹждаютпрнѹждавѣ, прнѹждаевѣ, прнѹждаавѣпрнѹждата, прнѹждаета, прнѹждаатапрнѹждате, прнѹждаете, прнѹждаатепрнѹждапрнѹжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прнѹждамъ, прнѹждамь, прнѹждампрнѹждатепрнѹждавѣпрнѹждатапрнѹждахъ, прнѹждахь, прнѹждахпрнѹжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прнѹждапрнѹждахомъ, прнѹждахомь, прнѹждахом, прнѹждахмꙑпрнѹждастепрнѹждашѧ, прнѹждашѫ, прнѹждаша, прнѹждаше, прнѹждахѫпрнѹждаховѣпрнѹждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прнѹждастепрнѹждаахъ, прнѹждахъ, прнѹждаахь, прнѹждахь, прнѹждаах, прнѹждахпрнѹждааше, прнѹждашепрнѹждааше, прнѹждашепрнѹждаахомъ, прнѹждахомъ, прнѹждаахомь, прнѹждахомь, прнѹждаахом, прнѹждахомпрнѹждаашете, прнѹждашете, прнѹждаасте, прнѹждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прнѹждаахѫ, прнѹждахѫ, прнѹждаахѹ, прнѹждахѹпрнѹждааховѣ, прнѹждаховѣпрнѹждаашета, прнѹждашета, прнѹждааста, прнѹждастапрнѹждаашете, прнѹждашете, прнѹждаасте, прнѹждасте
прнѹждат -прнѹждаѭ -прнѹждаш несв Принуждавам, заставям, накарвам прнѹждамъ бѣаше правьдвꙑ тъ мѫжъ. нѫ слѹжъбѫ творт С 284.25—26 отътѫдѹ ꙗкоже наꙙлꙋ нѣкомѹ данѹ бѣсѹ. прложт прьво  въторо. прнѹждаатъ ꙁълѹ. ѹбоꙗвъ бо сꙙ пагѹбьнꙑ ꙁм С 521.20 Изч С Гр ἀναγκάζω Вж. при прнѹдт Нвб