Исторически речник
прнѹдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прнѹдтпрнѹждѫ, прнѹждѹпрнѹдшпрнѹдтъ, прнѹдть, прнѹдтпрнѹдмъ, прнѹдмь, прнѹдм, прнѹдмопрнѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прнѹдѧтъ, прнѹдѧть, прнѹдѧтпрнѹдвѣпрнѹдтапрнѹдтепрнѹдпрнѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прнѹдмъ, прнѹдмь, прнѹдмпрнѹдтепрнѹдвѣпрнѹдтапрнѹдхъ, прнѹдхь, прнѹдхпрнѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прнѹдпрнѹдхомъ, прнѹдхомь, прнѹдхом, прнѹдхмꙑпрнѹдстепрнѹдшѧ, прнѹдшѫ, прнѹдша, прнѹдше, прнѹдхѫпрнѹховѣпрнѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прнѹдстепрнѹждаахъ, прнѹждахъ, прнѹдѣахъ, прнѹдѣхъ, прнѹжахъ, прнѹдѧхъ, прнѹждаахь, прнѹждахь, прнѹдѣахь, прнѹдѣхь, прнѹжахь, прнѹдѧхь, прнѹждаах, прнѹждах, прнѹдѣах, прнѹдѣх, прнѹжах, прнѹдѧхпрнѹждааше, прнѹждаше, прнѹдѣаше, прнѹдѣше, прнѹжаше, прнѹдѧшепрнѹждааше, прнѹждаше, прнѹдѣаше, прнѹдѣше, прнѹжаше, прнѹдѧшепрнѹждаахомъ, прнѹждахомъ, прнѹдѣахомъ, прнѹдѣхомъ, прнѹжахомъ, прнѹдѧхомъ, прнѹждаахомь, прнѹждахомь, прнѹдѣахомь, прнѹдѣхомь, прнѹжахомь, прнѹдѧхомь, прнѹждаахом, прнѹждахом, прнѹдѣахом, прнѹдѣхом, прнѹжахом, прнѹдѧхомпрнѹждаашете, прнѹждашете, прнѹдѣашете, прнѹдѣшете, прнѹжашете, прнѹждаасте, прнѹждасте, прнѹдѣасте, прнѹдѣсте, прнѹжасте, прнѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прнѹждаахѫ, прнѹждахѫ, прнѹдѣахѫ, прнѹдѣхѫ, прнѹжахѫ, прнѹждаахѹ, прнѹждахѹ, прнѹдѣахѹ, прнѹдѣхѹ, прнѹжахѹ, прнѹдѧхѹпрнѹждааховѣ, прнѹждаховѣ, прнѹдѣаховѣ, прнѹдѣховѣ, прнѹжаховѣ, прнѹдѧховѣпрнѹждаашета, прнѹждашета, прнѹдѣашета, прнѹдѣшета, прнѹжашета, прнѹждааста, прнѹждаста, прнѹдѣаста, прнѹдѣста, прнѹжаста, прнѹдѧстапрнѹждаашете, прнѹждашете, прнѹдѣашете, прнѹдѣшете, прнѹжашете, прнѹждаасте, прнѹждасте, прнѹдѣасте, прнѹдѣсте, прнѹжасте, прнѹдѧсте
прнѹдт -прнѹждѫ -прнѹдш св 1. Принудя, заставя, накарам се наѹхъ тꙙ. ꙗкоже съмꙑслт  їсповѣдат ꙗко сѫтъ боꙁ. аште л н  невол҄еѭ тꙙ прнѹждѫ сповѣдат С 149.11 такожде  аꙁъ тꙙ прнѹждѫ. пр народѣ вьсемъ семꙿ. сповѣдат С 149.15 тꙑ мꙙ прнѹдш. решт сѫтъ боꙁ ѧже вѣшташ С 149.13 прнѹжденъ бꙑ въ къснꙙтнь градъ въꙁт С 282.4 с же на срѣдѫ вьсѣмъ прнест прінѹжденъ бꙑхъ С 522.20 Образно. вждѫ же раꙁбонка прсно мꙙ нѹдꙙшта.  нѣ ѹдо. не бо нъ  породънꙑѧ двьр прнѹд хꙑтро отъ насъ съпасъ прѣвратвъ С 437.13—14 2. Убедя, склоня, уговоря аште же  ꙁаконъ прѣстѫпл бꙑшꙙ. како ѹбо сьмѣахѫ же толь страшв прстѫпт. како л прнѹдт можаꙿхѫ сце прнѹжденъ повѣда  родъ С 294.27 дѫштѹ же мѹ пѫтемь сьрѣте  братъ нѣкꙑ. мꙑ въ стнѫ хса вь себѣ  прнѹд го.  вьведе  вь клѣтькѫ своѭ С 524.7—8 С Гр ἀναγκάζω βιάζομαι καταβιάζω παραβιάζω πείϑω прінѹдт Нвб принудя, принуждавам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР