Исторически речник
прмѣшат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прмѣшат сѧпрмѣшаѭ, прмѣшаѫ, прмѣшаѧ, прмѣшаюпрмѣшаш, прмѣшаеш, прмѣшаашпрмѣшатъ, прмѣшаетъ, прмѣшаатъ, прмѣшать, прмѣшаеть, прмѣшаать, прмѣшат, прмѣшает, прмѣшаатпрмѣшамъ, прмѣшаемъ, прмѣшаамъ, прмѣшамь, прмѣшаемь, прмѣшаамь, прмѣшам, прмѣшаем, прмѣшаам, прмѣшамо, прмѣшаемо, прмѣшаамопрмѣшате, прмѣшаете, прмѣшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прмѣшаѭтъ, прмѣшаѫтъ, прмѣшаѧтъ, прмѣшаютъ, прмѣшаѭть, прмѣшаѫть, прмѣшаѧть, прмѣшають, прмѣшаѭт, прмѣшаѫт, прмѣшаѧт, прмѣшаютпрмѣшавѣ, прмѣшаевѣ, прмѣшаавѣпрмѣшата, прмѣшаета, прмѣшаатапрмѣшате, прмѣшаете, прмѣшаатепрмѣшапрмѣша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прмѣшамъ, прмѣшамь, прмѣшампрмѣшатепрмѣшавѣпрмѣшатапрмѣшахъ, прмѣшахь, прмѣшахпрмѣша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прмѣшапрмѣшахомъ, прмѣшахомь, прмѣшахом, прмѣшахмꙑпрмѣшастепрмѣшашѧ, прмѣшашѫ, прмѣшаша, прмѣшаше, прмѣшахѫпрмѣшаховѣпрмѣшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прмѣшастепрмѣшаахъ, прмѣшахъ, прмѣшаахь, прмѣшахь, прмѣшаах, прмѣшахпрмѣшааше, прмѣшашепрмѣшааше, прмѣшашепрмѣшаахомъ, прмѣшахомъ, прмѣшаахомь, прмѣшахомь, прмѣшаахом, прмѣшахомпрмѣшаашете, прмѣшашете, прмѣшаасте, прмѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прмѣшаахѫ, прмѣшахѫ, прмѣшаахѹ, прмѣшахѹпрмѣшааховѣ, прмѣшаховѣпрмѣшаашета, прмѣшашета, прмѣшааста, прмѣшастапрмѣшаашете, прмѣшашете, прмѣшаасте, прмѣшасте
прмѣшат сѧ -прмѣшаѭ сѧ -прмѣшаш сѧ несв Присъединявам се, приобщавам се ꙇ прмѣшаѩ сѧ стѣмь твоемь дсѣ. наслѣдьнкъ бѫдетъ. црства нбснааго СЕ 74b 2 Изч СЕ Гр κατασκηνόω [вар. ἐπισκήνωσις] Вж. при прмѣст сѧ Нвб