Исторически речник
прмѣст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прмѣст сѧпрмѣшѫ, прмѣшѹпрмѣсшпрмѣстъ, прмѣсть, прмѣстпрмѣсмъ, прмѣсмь, прмѣсм, прмѣсмопрмѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прмѣсѧтъ, прмѣсѧть, прмѣсѧтпрмѣсвѣпрмѣстапрмѣстепрмѣспрмѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прмѣсмъ, прмѣсмь, прмѣсмпрмѣстепрмѣсвѣпрмѣстапрмѣсхъ, прмѣсхь, прмѣсхпрмѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прмѣспрмѣсхомъ, прмѣсхомь, прмѣсхом, прмѣсхмꙑпрмѣсстепрмѣсшѧ, прмѣсшѫ, прмѣсша, прмѣсше, прмѣсхѫпрмѣсховѣпрмѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прмѣсстепрмѣшаахъ, прмѣшахъ, прмѣшаахь, прмѣшахь, прмѣшаах, прмѣшахпрмѣшааше, прмѣшашепрмѣшааше, прмѣшашепрмѣшаахомъ, прмѣшахомъ, прмѣшаахомь, прмѣшахомь, прмѣшаахом, прмѣшахомпрмѣшаашете, прмѣшашете, прмѣшаасте, прмѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прмѣшаахѫ, прмѣшахѫ, прмѣшаахѹ, прмѣшахѹпрмѣшааховѣ, прмѣшаховѣпрмѣшаашете, прмѣшашете, прмѣшаасте, прмѣшастепрмѣшаашета, прмѣшашета, прмѣшааста, прмѣшаста
прмѣст сѧ -прмѣшѫ сѧ -прмѣсш сѧ св Присъединя се, прибавя се, приобщя се съподоб  пакꙑ жтью людь твохъ. прмѣст сѧ СЕ 23b 2 хощеш ... сновьствѣ его прмѣст сѧ СЕ 66b 8 съвръгъ рꙁꙑ къ нагꙑмъ сꙙ прмѣс С 93.20—21 въ вѣрьнꙑхъ паствѣ не прмѣшѫ сꙙ С 355.28 Присъединя се към определена категория, причисля се. съподоб ѧ прмѣст сꙙ къ небесънꙑмъ твомъ.  стнънꙑмъ вономъ С 110.6—7 Изч СЕ С Гр ἐγκαταμείγνυμι ἐμαυτόν οἰκειόομαι συναριϑμέομαι συνενόομαι Нвб примеся [се], примесвам [се], примесям [се] диал ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР примешам [се] диал ВА НГер ДА