Исторически речник
прлѣпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прлѣптпрлѣплѭ, прлѣплѧ, прлѣпѧ, прлѣпьѭ, прлѣплюпрлѣпшпрлѣптъ, прлѣпть, прлѣптпрлѣпмъ, прлѣпмь, прлѣпм, прлѣпмопрлѣпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прлѣпѧтъпрлѣпвѣпрлѣптапрлѣптепрлѣппрлѣп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прлѣпмъ, прлѣпмь, прлѣпмпрлѣптепрлѣпвѣпрлѣптапрлѣпхъ, прлѣпхь, прлѣпхпрлѣп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прлѣппрлѣпхомъ, прлѣпхомь, прлѣпхом, прлѣпхмꙑпрлѣпстепрлѣпшѧ, прлѣпшѫ, прлѣпша, прлѣпше, прлѣпхѫпрлѣпховѣпрлѣпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прлѣпстепрлѣплѣахъ, прлѣплѣхъ, прлѣплѧхъ, прлѣплѣахь, прлѣплѣхь, прлѣплѧхь, прлѣплѣах, прлѣплѣх, прлѣплѧхпрлѣплѣаше, прлѣплѣше, прлѣплѧшепрлѣплѣаше, прлѣплѣше, прлѣплѧшепрлѣплѣахомъ, прлѣплѣхомъ, прлѣплѧхомъ, прлѣплѣахомь, прлѣплѣхомь, прлѣплѧхомь, прлѣплѣахом, прлѣплѣхом, прлѣплѧхомпрлѣплѣашете, прлѣплѣшете, прлѣплѣасте, прлѣплѣсте, прлѣплѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прлѣплѣахѫ, прлѣплѣхѫ, прлѣплѣахѹ, прлѣплѣхѹ, прлѣплѧхѹпрлѣплѣаховѣ, прлѣплѣховѣ, прлѣплѧховѣпрлѣплѣашете, прлѣплѣшете, прлѣплѣасте, прлѣплѣсте, прлѣплѧстепрлѣплѣашете, прлѣплѣшете, прлѣплѣасте, прлѣплѣсте, прлѣплѧсте
прлѣпт -прлѣплѭ -прлѣпш св Прилепя, прикрепя плътно към нещо  се рекъ прлѣп къ сѣдаѭштѹѹмѹ сꙙ камен смокъве С 300.13—14 Изч С Гр προσπλάσσω Вж. при прльпнѫт Нвб