Исторически речник
прльпнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прльпнѫтпрльпнѫ, прльпнѹпрльпнешпрльпнетъ, прльпнеть, прльпнетпрльпнемъ, прльпнемь, прльпнемпрльпнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прльпнѫтъ, прльпнѹтъ, прльпнѫть, прльпнѹть, прльпнѫт, прльпнѹтпрльпневѣпрльпнетапрльпнетепрльпнпрльпн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прльпнѣмъ, прльпнѣмь, прльпнѣмпрльпнѣтепрльпнѣвѣпрльпнѣта*прльпнѫхъ*прльпнѫ, прльпе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*прльпнѫ, прльпе*прльпнѫхомъ*прльпнѫсте*прльпнѫшѧ*прльпнѫховѣ*прльпнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*прльпнѫсте*прльпнѣахъ*прльпнѣаше*прльпнѣаше*прльпнѣахомъ*прльпнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прльпнѣахѫ*прльпнѣаховѣ*прльпнѣашета*прльпнѣашете
прльпнѫт -прльпнѫ -прльпнеш св 1. Зелепна за нещо, плътно се допра, прилепна към нещо ѩꙁꙑкъ моі прілъпе грътані моімъ СП 21.16 прільпе ꙁемі ѫтроба наша СП 43.26 прільпе кость моѣ плът моеі СП 101.6 Полепна. ꙇ прахъ прлепъше насъ отъ града вашего отътрѧсаемъ вамъ М Лк 10.11 З А 2. Прен. Привържа се към някого или нещо прільпе дша моѣ по тебѣ СП 62.9 прільпе ꙁемлі дша моѣ СП 118.25 не прільпе мьнѣ сръдьце лѫкаво СП 100.4 Изч М З А СП Гр κολλάομαι прлъпнѫт прільпнѫт прілъпнѫт прлепнѫт Нвб прилепна [се], прилепя [се], прилепявам [се], прилепвам [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА