Исторически речник
прльпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прльпатпрльплѭ, прльплѧ, прльплюпрльплешпрльплетъ, прльплеть, прльплетпрльплемъ, прльплемь, прльплем, прльплемопрльплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прльплѭтъ, прльплѧтъ, прльплютъ, прльплѭть, прльплѧть, прльплють, прльплѭт, прльплѧт, прльплютпрльплевѣпрльплетапрльплетепрльплпрльпл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прльплмъ, прльплѣмъ, прльплꙗмъ, прльплмь, прльплѣмь, прльплꙗмь, прльплм, прльплѣм, прльплꙗмпрльплте, прльплѣте, прльплꙗтепрльплвѣ, прльплѣвѣ, прльплꙗвѣпрльплта, прльплѣта, прльплꙗтапрльпахъ, прльпахь, прльпахпрльпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прльпапрльпахомъ, прльпахомь, прльпахом, прльпахмꙑпрльпастепрльпашѧ, прльпашѫ, прльпаша, прльпаше, прльпахѫпрльпаховѣпрльпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прльпастепрльпаахъ, прльпахъ, прльпаахь, прльпахь, прльпаах, прльпахпрльпааше, прльпашепрльпааше, прльпашепрльпаахомъ, прльпахомъ, прльпаахомь, прльпахомь, прльпаахом, прльпахомпрльпаашете, прльпашете, прльпаасте, прльпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прльпаахѫ, прльпахѫ, прльпаахѹ, прльпахѹпрльпааховѣ, прльпаховѣпрльпаашета, прльпашета, прльпааста, прльпастапрльпаашете, прльпашете, прльпаасте, прльпасте
прльпат -прльплѭ -прльпл҄еш св Прилепя, плътно допра, залепя към нещо прільплї ѩꙁкъ мої грътан моемь СП 136.6 Изч СП Гр κολλάομαι прільпат Вж. при прльпнѫт Нвб