Исторически речник
прложт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прложт сѧпрложѫ, прложѹпрложшпрложтъ, прложть, прложтпрложмъ, прложмь, прложм, прложмопрложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прложѧтъ, прложѧть, прложѧтпрложвѣпрложтапрложтепрложпрлож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прложмъ, прложмь, прложмпрложтепрложвѣпрложтапрложхъ, прложхь, прложхпрлож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прложпрложхомъ, прложхомь, прложхом, прложхмꙑпрложстепрложшѧ, прложшѫ, прложша, прложше, прложхѫпрложховѣпрложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прложстепрложаахъ, прложахъ, прложаахь, прложахь, прложаах, прложахпрложааше, прложашепрложааше, прложашепрложаахомъ, прложахомъ, прложаахомь, прложахомь, прложаахом, прложахомпрложаашете, прложашете, прложаасте, прложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прложаахѫ, прложахѫ, прложаахѹ, прложахѹпрложааховѣ, прложаховѣпрложаашета, прложашета, прложааста, прложастапрложаашете, прложашете, прложаасте, прложасте
прложт сѧ -прложѫ сѧ -прложш сѧ св 1. Причисля се, приравня се вкъ ... прілож сѩ скотѣхъ несъмꙑслънꙑіхъ СП 48.13 Срв. СП48.21 ѣко ѹбо ꙇ своѣ ѧда творѧште тако ꙇ пріложіте сѧ свѧтꙑні хъ К 1а 23 їѡсфъ ... прложвъ сꙙ къ блаженѹѹмѹ даудѹ С 364.15 2. Присъединя се към някого или към нещо бѣсѣхъ сꙙ прложт С 61.8 волмъ аранъскѫѭ вѣрѫ неже къ кѹпносѫштю прложт сꙙ С 202.2 Привържа се към някого, предан съм някому, прилепя се към някого. створ спрьва мѫжа  женѫ. створлъ ꙗ естъ ... сего рад оставтъ лкъ. оца  мтерь.  прложтъ с еі.  бѫдета оба една плъть СК Мт 19.5 3. Допра се, приближа се блажѫ ѹста твоꙗ. бе сꙑтост насꙑштьша сꙙ.  прложьша сꙙ къ сѹсовомъ ѹстомъ С 457.26— 27 блажѫ о тво прложьш сꙙ къ їсѹсовама ома ... лце тво прложъш сꙙ къ божю лцѹ С 457.28— 29, 458.1 Изч СК СП К С Гр παρασυμβάλλομαι συγκατατίϑημαι προσπείϑομαι προτίϑημι συντίϑεμαι ἑνόομαι προσπελάζω προστίϑεμαι προσκολλάομαι κολλάομαι пріложт сѧ [сѩ] пріложіт сѧ Вж. при прложт Нвб