Исторически речник
пркаѩ сѧ  
пркаѩ сѧ [погр. СЕ 44b 13—14] вж пркасат сѧ