Исторически речник
пркасат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пркасат сѧпркасаѭ, пркасаѫ, пркасаѧ, пркасаюпркасаш, пркасаеш, пркасаашпркасатъ, пркасаетъ, пркасаатъ, пркасать, пркасаеть, пркасаать, пркасат, пркасает, пркасаатпркасамъ, пркасаемъ, пркасаамъ, пркасамь, пркасаемь, пркасаамь, пркасам, пркасаем, пркасаам, пркасамо, пркасаемо, пркасаамопркасате, пркасаете, пркасаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пркасаѭтъ, пркасаѫтъ, пркасаѧтъ, пркасаютъ, пркасаѭть, пркасаѫть, пркасаѧть, пркасають, пркасаѭт, пркасаѫт, пркасаѧт, пркасаютпркасавѣ, пркасаевѣ, пркасаавѣпркасата, пркасаета, пркасаатапркасате, пркасаете, пркасаатепркасапркаса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пркасамъ, пркасамь, пркасампркасатепркасавѣпркасатапркасахъ, пркасахь, пркасахпркаса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пркасапркасахомъ, пркасахомь, пркасахом, пркасахмꙑпркасастепркасашѧ, пркасашѫ, пркасаша, пркасаше, пркасахѫпркасаховѣпркасаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пркасастепркасаахъ, пркасахъ, пркасаахь, пркасахь, пркасаах, пркасахпркасааше, пркасашепркасааше, пркасашепркасаахомъ, пркасахомъ, пркасаахомь, пркасахомь, пркасаахом, пркасахомпркасаашете, пркасашете, пркасаасте, пркасасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пркасаахѫ, пркасахѫ, пркасаахѹ, пркасахѹпркасааховѣ, пркасаховѣпркасаашета, пркасашета, пркасааста, пркасастапркасаашете, пркасашете, пркасаасте, пркасасте
пркасат сѧ -пркасаѭ сѧ -пркасаш сѧ несв 1. Докосвам се, допирам се до някого или нещо ꙇ вьсь народь скааше пркасат сѧ емь. ѣко сла ꙇꙁ него схождааше М Лк 6.19 З А СК ꙇ елко аште пркасахѫ сѧ емь съпасен бꙑваахѫ М Мк 6.56 гла е ꙇсъ. не пркаса сѧ мьнѣ М Йо 20.17А прікасаѩ сѩ горахъ въскѹрѩтъ сѩ СП 103.32 Срв. СЕ44b 13—14 влко свⷳ҇ѧ водѫ сѭ ... дажд вꙿсѣмъ. пркасаѭщмъ же сѧ е ... стꙑнѭ. ꙇ блговене СЕ 5b 15—16 ꙁьрѧ стааго дха. вь вдѣнь голѫбн. съходѧща ꙇ пркасаѭща сѧ емь СЕ 3а 20—21 пркасаѭщꙗ сѧ ж ед ἡ ἁπτομένη Тази, която се докосва; докосващата се а бꙑ бꙑлъ пророкъ раꙁѹмѣлъ бꙑ. како стъ пркасаѭштꙗ сꙙ мъ. ꙗко грѣшнца стъ С 393.2—3 2. Прен. Вредя, причинявам зло, навреждам не прікасате сѩ хръстѣхъ моїхъ СП 104.15 мѫкꙑ твоѧ не пркасаѭтъ сꙙ мене С 164.1 ꙗко не боѭ сꙙ мѫкъ твохъ хса рад. не пркасаѭтъ бо сꙙ мене С 165.14 3. Общувам с някого, сношавам се не пркасаѭтъ бо сѧ юде самарѣнехъ М Йо 4.9 З А М З А СК СП СЕ С Гр ἅπτομαι προσψαύω συγχράομαι περιΐπταμαι пркасат сѩ Нвб прикасавам се остар ВА РРОДД