Исторически речник
прготоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прготоватпрготоваѭ, прготоваѫ, прготоваѧ, прготоваюпрготоваш, прготоваеш, прготоваашпрготоватъ, прготоваетъ, прготоваатъ, прготовать, прготоваеть, прготоваать, прготоват, прготовает, прготоваатпрготовамъ, прготоваемъ, прготоваамъ, прготовамь, прготоваемь, прготоваамь, прготовам, прготоваем, прготоваам, прготовамо, прготоваемо, прготоваамопрготовате, прготоваете, прготоваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прготоваѭтъ, прготоваѫтъ, прготоваѧтъ, прготоваютъ, прготоваѭть, прготоваѫть, прготоваѧть, прготовають, прготоваѭт, прготоваѫт, прготоваѧт, прготоваютпрготовавѣ, прготоваевѣ, прготоваавѣпрготовата, прготоваета, прготоваатапрготовате, прготоваете, прготоваатепрготовапрготова
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прготовамъ, прготовамь, прготовампрготоватепрготовавѣпрготоватапрготовахъ, прготовахь, прготовахпрготова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прготовапрготовахомъ, прготовахомь, прготовахом, прготовахмꙑпрготовастепрготовашѧ, прготовашѫ, прготоваша, прготоваше, прготовахѫпрготоваховѣпрготоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прготовастепрготоваахъ, прготовахъ, прготоваахь, прготовахь, прготоваах, прготовахпрготовааше, прготовашепрготовааше, прготовашепрготоваахомъ, прготовахомъ, прготоваахомь, прготовахомь, прготоваахом, прготовахомпрготоваашете, прготовашете, прготоваасте, прготовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прготоваахѫ, прготовахѫ, прготоваахѹ, прготовахѹпрготовааховѣ, прготоваховѣпрготоваашета, прготовашета, прготовааста, прготовастапрготоваашете, прготовашете, прготоваасте, прготовасте
прготоват -прготоваѭ -прготоваш св Подготвя, науча, накарам някого да извърши нещо прготова го. събрат вьсꙙ послѹшаѭштꙙѧ го С 514.25 Изч С Гр παρασκευάζω Вж. при прготовт Нвб