Исторически речник
пргваждат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пргваждат сѧпргваждаѭ, пргваждаѫ, пргваждаѧ, пргваждаюпргваждаш, пргваждаеш, пргваждаашпргваждатъ, пргваждаетъ, пргваждаатъ, пргваждать, пргваждаеть, пргваждаать, пргваждат, пргваждает, пргваждаатпргваждамъ, пргваждаемъ, пргваждаамъ, пргваждамь, пргваждаемь, пргваждаамь, пргваждам, пргваждаем, пргваждаам, пргваждамо, пргваждаемо, пргваждаамопргваждате, пргваждаете, пргваждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пргваждаѭтъ, пргваждаѫтъ, пргваждаѧтъ, пргваждаютъ, пргваждаѭть, пргваждаѫть, пргваждаѧть, пргваждають, пргваждаѭт, пргваждаѫт, пргваждаѧт, пргваждаютпргваждавѣ, пргваждаевѣ, пргваждаавѣпргваждата, пргваждаета, пргваждаатапргваждате, пргваждаете, пргваждаатепргваждапргважда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пргваждамъ, пргваждамь, пргваждампргваждатепргваждавѣпргваждатапргваждахъ, пргваждахь, пргваждахпргважда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пргваждапргваждахомъ, пргваждахомь, пргваждахом, пргваждахмꙑпргваждастепргваждашѧ, пргваждашѫ, пргваждаша, пргваждаше, пргваждахѫпргваждаховѣпргваждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пргваждастепргваждаахъ, пргваждахъ, пргваждаахь, пргваждахь, пргваждаах, пргваждахпргваждааше, пргваждашепргваждааше, пргваждашепргваждаахомъ, пргваждахомъ, пргваждаахомь, пргваждахомь, пргваждаахом, пргваждахомпргваждаашете, пргваждашете, пргваждаасте, пргваждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пргваждаахѫ, пргваждахѫ, пргваждаахѹ, пргваждахѹпргваждааховѣ, пргваждаховѣпргваждаашета, пргваждашета, пргваждааста, пргваждастапргваждаашете, пргваждашете, пргваждаасте, пргваждасте
пргваждат сѧ -пргваждаѭ сѧ -пргваждаш сѧ несв Приобщавам се, присъединявам се [прен.]  къ тѣмъ пргваждаш сꙙ. оставвъ жвааго  їстнънааго ба С 163.24 Изч С Вж. при пргваждат Нвб