Исторически речник
пргваждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пргваждатпргваждаѭ, пргваждаѫ, пргваждаѧ, пргваждаюпргваждаш, пргваждаеш, пргваждаашпргваждатъ, пргваждаетъ, пргваждаатъ, пргваждать, пргваждаеть, пргваждаать, пргваждат, пргваждает, пргваждаатпргваждамъ, пргваждаемъ, пргваждаамъ, пргваждамь, пргваждаемь, пргваждаамь, пргваждам, пргваждаем, пргваждаам, пргваждамо, пргваждаемо, пргваждаамопргваждате, пргваждаете, пргваждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пргваждаѭтъ, пргваждаѫтъ, пргваждаѧтъ, пргваждаютъ, пргваждаѭть, пргваждаѫть, пргваждаѧть, пргваждають, пргваждаѭт, пргваждаѫт, пргваждаѧт, пргваждаютпргваждавѣ, пргваждаевѣ, пргваждаавѣпргваждата, пргваждаета, пргваждаатапргваждате, пргваждаете, пргваждаатепргваждапргважда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пргваждамъ, пргваждамь, пргваждампргваждатепргваждавѣпргваждатапргваждахъ, пргваждахь, пргваждахпргважда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пргваждапргваждахомъ, пргваждахомь, пргваждахом, пргваждахмꙑпргваждастепргваждашѧ, пргваждашѫ, пргваждаша, пргваждаше, пргваждахѫпргваждаховѣпргваждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пргваждастепргваждаахъ, пргваждахъ, пргваждаахь, пргваждахь, пргваждаах, пргваждахпргваждааше, пргваждашепргваждааше, пргваждашепргваждаахомъ, пргваждахомъ, пргваждаахомь, пргваждахомь, пргваждаахом, пргваждахомпргваждаашете, пргваждашете, пргваждаасте, пргваждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пргваждаахѫ, пргваждахѫ, пргваждаахѹ, пргваждахѹпргваждааховѣ, пргваждаховѣпргваждаашета, пргваждашета, пргваждааста, пргваждастапргваждаашете, пргваждашете, пргваждаасте, пргваждасте
пргваждат -пргваждаѭ -пргваждаш несв Приковавам [с гвоздеи], ръзпъвам млъанемь свомь пргваждаемъ. на распонѣ. хе ... побѣдлъ ес вꙿсѧ глꙑ. неьствꙑхъ СЕ 43а 12—13 потомь пргваждатъ сꙙ на дрѣвѣ крьстьнѣѣмь С 11.11 пргваждат сѧ Изч СЕ С Гр προσηλόω Нвб Срв загвоздвам, загвоздям БТР РБЕ пригвоздя св ВА