Исторически речник
првлѣщ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
првлѣщ сѧпрвлѣкѫ, првлѣкѹпрвлѣешпрвлѣетъ, првлѣеть, првлѣетпрвлѣемъ, првлѣемь, првлѣем, првлѣемопрвлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
првлѣкѫтъ, првлѣкѹтъ, првлѣкѫть, првлѣкѹть, првлѣкѫт, првлѣкѹтпрвлѣевѣпрвлѣетапрвлѣетепрвлѣцпрвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
првлѣцѣмъ, првлѣцѣмь, првлѣцѣмпрвлѣцѣтепрвлѣцѣвѣпрвлѣцѣтапрвлѣхъ, првлѣкохъ, првлѣхь, првлѣкохь, првлѣх, првлѣкохпрвлее, првлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
првлее, првльепрвлѣхомъ, првлѣкохомъ, првлѣхомь, првлѣкохомь, првлѣхом, првлѣкохом, првлѣкохмꙑпрвлѣсте, првлѣкостепрвлѣшѧ, првлѣкошѧ, првлѣшѫ, првлѣкошѫ, првлѣша, првлѣкоша, првлѣше, првлѣкоше, првлѣкохѫпрвлѣховѣ, првлѣкоховѣпрвлѣста, првлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
првлѣсте, првлѣкостепрвлѣаахъ, првлѣахъ, првлѣѣхъ, првлѣаахь, првлѣахь, првлѣѣхь, првлѣаах, првлѣах, првлѣѣхпрвлѣааше, првлѣаше, првлѣѣшепрвлѣааше, првлѣаше, првлѣѣшепрвлѣаахомъ, првлѣахомъ, првлѣѣхомъ, првлѣаахомь, првлѣахомь, првлѣѣхомь, првлѣаахом, првлѣахом, првлѣѣхомпрвлѣаашете, првлѣашете, првлѣѣшете, првлѣаасте, првлѣасте, првлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
првлѣаахѫ, првлѣахѫ, првлѣѣхѫ, првлѣаахѹ, првлѣахѹ, првлѣѣхѹпрвлѣааховѣ, првлѣаховѣ, првлѣѣховѣпрвлѣаашета, првлѣашета, првлѣѣшета, првлѣааста, првлѣаста, првлѣѣстапрвлѣаашете, првлѣашете, првлѣѣшете, првлѣаасте, првлѣасте, првлѣѣсте
првлѣщ сѧ -првлѣкѫ сѧ -првлѣеш сѧ св Прибавя се, присъединя се гда бо хоштѫ повѣстьнаꙗ съкаꙁат дѣлеса. тѹ аб съ вдомъ ѹдеса к н҄мь првлѣкѫтъ сꙙ С 344.2—3 Изч С Гр ἐπισπάομαι Вж. при првлѣщ Нвб