Исторически речник
првлѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
првлѣщпрвлѣкѫ, првлѣкѹпрвлѣешпрвлѣетъ, првлѣеть, првлѣетпрвлѣемъ, првлѣемь, првлѣем, првлѣемопрвлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
првлѣкѫтъ, првлѣкѹтъ, првлѣкѫть, првлѣкѹть, првлѣкѫт, првлѣкѹтпрвлѣевѣпрвлѣетапрвлѣетепрвлѣцпрвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
првлѣцѣмъ, првлѣцѣмь, првлѣцѣмпрвлѣцѣтепрвлѣцѣвѣпрвлѣцѣтапрвлѣхъ, првлѣкохъ, првлѣхь, првлѣкохь, првлѣх, првлѣкохпрвлее, првлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
првлее, првльепрвлѣхомъ, првлѣкохомъ, првлѣхомь, првлѣкохомь, првлѣхом, првлѣкохом, првлѣкохмꙑпрвлѣсте, првлѣкостепрвлѣшѧ, првлѣкошѧ, првлѣшѫ, првлѣкошѫ, првлѣша, првлѣкоша, првлѣше, првлѣкоше, првлѣкохѫпрвлѣховѣ, првлѣкоховѣпрвлѣста, првлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
првлѣсте, првлѣкостепрвлѣаахъ, првлѣахъ, првлѣѣхъ, првлѣаахь, првлѣахь, првлѣѣхь, првлѣаах, првлѣах, првлѣѣхпрвлѣааше, првлѣаше, првлѣѣшепрвлѣааше, првлѣаше, првлѣѣшепрвлѣаахомъ, првлѣахомъ, првлѣѣхомъ, првлѣаахомь, првлѣахомь, првлѣѣхомь, првлѣаахом, првлѣахом, првлѣѣхомпрвлѣаашете, првлѣашете, првлѣѣшете, првлѣаасте, првлѣасте, првлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
првлѣаахѫ, првлѣахѫ, првлѣѣхѫ, првлѣаахѹ, првлѣахѹ, првлѣѣхѹпрвлѣааховѣ, првлѣаховѣ, првлѣѣховѣпрвлѣаашета, првлѣашета, првлѣѣшета, првлѣааста, првлѣаста, првлѣѣстапрвлѣаашете, првлѣашете, првлѣѣшете, првлѣаасте, првлѣасте, првлѣѣсте
првлѣщ -првлѣкѫ -првлѣеш св 1. Привлека, притегля, придърпам нещо или някого към себе си въвръѕѣте о деснѫѭ странѫ кораблѣ мрѣжѫ ... въвръгѫ же. ꙇ к томѹ не можаахѫ првлѣшт еѩ. отъ множьства рꙑбъ М Йо 21.6 З А СК въсхътіті ніштаего да і прѣвлѣетъ (погр. вм. првлѣетъ, Север., с. 10, бел. под линия). въ сѣті своеі СП 9.30 2. Прен. Упражня притегателна сила, привлека нктоже не можетъ прт къ мьнѣ. аште не отцъ посълавꙑ мѧ првлѣетъ его М Йо 6.44 З А аште вьꙁнесенъ бѫдѫ отъ ꙁемл҄ѧ. вьсѧ првлѣкѫ къ себѣ М Йо 12.32 З А СК Б Призова. богъ на нѹждѫ не првлѣе С 413.2 3. Привлека; въздействам върху някого, за да го спечеля; приобщя дек҄ю ... хотꙙштѹ вьсꙙ на своѭ вѣрѫ првлѣшт С 174.13 то ѹбо же блѫднцꙙ првлѣе. ѹенка л не може првлѣшт С 408.22, 23 можааше првлѣшт  ѹенка С 408.23 да  блѫднцꙙ првлѣшт на сво послѹшане С 408.21 4. Завлека, откарам егда бо грѧдеш съ сѫпьремь твомь къ кьнѧѕѹ. на пѫт даждъ дѣлане ꙁбꙑт отъ него. да не пр()влѣеть тебе къ сѫд М Лк 12.58 З М З А СК Б СП С Гр ἑλκύω ἕλκω κατασύρω ἐπισπάομαι ἐπισυλάω καϑέλκω συνέλκω првлѣшт Нвб привлека ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА