Исторически речник
прбѣжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прбѣжатпрбѣжѫ, прбѣжѹпрбѣжшпрбѣжтъ, прбѣжть, прбѣжтпрбѣжмъ, прбѣжмь, прбѣжм, прбѣжмопрбѣжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прбѣжѧтъ, прбѣжѧть, прбѣжѧтпрбѣжвѣпрбѣжтапрбѣжтепрбѣжпрбѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прбѣжмъ, прбѣжмь, прбѣжмпрбѣжтепрбѣжвѣпрбѣжтапрбѣжахъ, прбѣжахь, прбѣжахпрбѣжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прбѣжапрбѣжахомъ, прбѣжахомь, прбѣжахом, прбѣжахмꙑпрбѣжастепрбѣжашѧ, прбѣжашѫ, прбѣжаша, прбѣжаше, прбѣжахѫпрбѣжаховѣпрбѣжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прбѣжастепрбѣжаахъ, прбѣжахъ, прбѣжаахь, прбѣжахь, прбѣжаах, прбѣжахпрбѣжааше, прбѣжашепрбѣжааше, прбѣжашепрбѣжаахомъ, прбѣжахомъ, прбѣжаахомь, прбѣжахомь, прбѣжаахом, прбѣжахомпрбѣжаашете, прбѣжашете, прбѣжаасте, прбѣжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прбѣжаахѫ, прбѣжахѫ, прбѣжаахѹ, прбѣжахѹпрбѣжааховѣ, прбѣжаховѣпрбѣжаашета, прбѣжашета, прбѣжааста, прбѣжастапрбѣжаашете, прбѣжашете, прбѣжаасте, прбѣжасте
прбѣжат -прбѣжѫ -прбѣжш св Прибягна, изтичам до някъде да аште кꙿто хоштетъ прстѫпт  їꙁбѣгнѫт. прбѣжтъ къ бан҄ С 76.19 Изч С Гр προσφεύγω Вж. при прбѣгнѫт Нвб