Исторически речник
правратт  
правратт вж прѣвратт