Исторически речник
прѣвратт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣвраттпрѣвращѫ, прѣвращѹпрѣвратшпрѣвраттъ, прѣвратть, прѣвраттпрѣвратмъ, прѣвратмь, прѣвратм, прѣвратмопрѣвратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣвратѧтъ, прѣвратѧть, прѣвратѧтпрѣвратвѣпрѣвраттапрѣвраттепрѣвратпрѣврат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣвратмъ, прѣвратмь, прѣвратмпрѣвраттепрѣвратвѣпрѣвраттапрѣвратхъ, прѣвратхь, прѣвратхпрѣврат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣвратпрѣвратхомъ, прѣвратхомь, прѣвратхом, прѣвратхмꙑпрѣвратстепрѣвратшѧ, прѣвратшѫ, прѣвратша, прѣвратше, прѣвратхѫпрѣвратховѣпрѣвратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣвратстепрѣвращаахъ, прѣвращахъ, прѣвращаахь, прѣвращахь, прѣвращаах, прѣвращахпрѣвращааше, прѣвращашепрѣвращааше, прѣвращашепрѣвращаахомъ, прѣвращахомъ, прѣвращаахомь, прѣвращахомь, прѣвращаахом, прѣвращахомпрѣвращаашете, прѣвращашете, прѣвращаасте, прѣвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣвращаахѫ, прѣвращахѫ, прѣвращаахѹ, прѣвращахѹпрѣвращааховѣ, прѣвращаховѣпрѣвращаашета, прѣвращашета, прѣвращааста, прѣвращастапрѣвращаашете, прѣвращашете, прѣвращаасте, прѣвращасте
прѣвратт -прѣвращѫ -прѣвратш св 1. Превърна, променя, преобразя ї правраті въ кровъ рѣкꙑ їхъ. ї тѫьнꙑѩ іхъ. ѣко да не піѭтъ СП 77.44 прѣвраті водꙑ хъ вь кровъ. ї ꙁбі рꙑбꙑ іхъ СП 104.29 Образно.  въꙁдрасті люді своѩ ѕѣло.  ѹкрѣпі ѩ пае врагъ іхъ. прѣвраті срдце сво. въꙁненавідѣті людеі его  лестъ створіті въ рабѣхъ его СП 104.25 вдꙙ ловѣьскꙑ добрꙑѧ женꙑ  дьштер. тѣмъ похотꙙ і  вь лце бесѣдѹѧ мъ.  съвъкѹпл҄ѣѧ сꙙ сь н҄м. прѣврат ѧ ст ї акꙑ бога. своѭ вльхвовънѫѭ хꙑтростѭ ꙁмѣнꙗѧ сꙙ С 7.21 2. Употребя, въздействам чрез нещо вждѫ же раꙁбонка прсно мꙙ нѹдꙙшта.  нѣ ѹдо. не бо нъ  породънꙑѧ двьр прнѹд. хꙑтро отъ насъ (вм. хꙑтрость на, Север., с. 335, бел. под линия) съпасъ прѣвратвъ С 437.14 прѣвратт ѹмъ μεταπείϑω τὸν λογισμόν Разубедя, разколебая въпрашавъ же ѧ  ѹвѣдѣвъ прлежьно.  непрѣклоньно сповѣдан хъ.  не въꙁмогъ прѣвратт мъ ѹма С 111.10 Изч СП С Гр μεταστρέφω μεταβάλλω [вар. εξίστημι καὶ ποιέω] правратт Нвб превратя [се] остар ВА НТ НГер ЕтМл