Исторически речник
похватт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
похваттпохващѫ, похващѹпохватшпохваттъ, похватть, похваттпохватмъ, похватмь, похватм, похватмопохватте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
похватѧтъ, похватѧть, похватѧтпохватвѣпохваттапохваттепохватпохват
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
похватмъ, похватмь, похватмпохваттепохватвѣпохваттапохватхъ, похватхь, похватхпохват
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
похватпохватхомъ, похватхомь, похватхом, похватхмꙑпохватстепохватшѧ, похватшѫ, похватша, похватше, похватхѫпохватховѣпохватста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
похватстепохващаахъ, похващахъ, похващаахь, похващахь, похващаах, похващахпохващааше, похващашепохващааше, похващашепохващаахомъ, похващахомъ, похващаахомь, похващахомь, похващаахом, похващахомпохващаашете, похващашете, похващаасте, похващасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
похващаахѫ, похващахѫ, похващаахѹ, похващахѹпохващааховѣ, похващаховѣпохващаашета, похващашета, похващааста, похващастапохващаашете, похващашете, похващаасте, похващасте
похватт -похващѫ -похватш св 1. Хвана, уловя, грабна да ов похватвъше ꙁа ѹш влѣаахѫ  С 44.20 похватвъша комса отъ колеснцꙙ въвръгоста  въ конобъ С 234.20 2. Обхвана, обгърна с ръце  похватвъш ноꙁѣ го плака сꙙ горько С 44.6 Изч С Гр ἐπιλαμβάνω δράσσομαι προσπίπτω Вж. при похващат Нвб