Исторически речник
похващат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
похващатпохващаѭ, похващаѫ, похващаѧ, похващаюпохващаш, похващаеш, похващаашпохващатъ, похващаетъ, похващаатъ, похващать, похващаеть, похващаать, похващат, похващает, похващаатпохващамъ, похващаемъ, похващаамъ, похващамь, похващаемь, похващаамь, похващам, похващаем, похващаам, похващамо, похващаемо, похващаамопохващате, похващаете, похващаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
похващаѭтъ, похващаѫтъ, похващаѧтъ, похващаютъ, похващаѭть, похващаѫть, похващаѧть, похващають, похващаѭт, похващаѫт, похващаѧт, похващаютпохващавѣ, похващаевѣ, похващаавѣпохващата, похващаета, похващаатапохващате, похващаете, похващаатепохващапохваща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
похващамъ, похващамь, похващампохващатепохващавѣпохващатапохващахъ, похващахь, похващахпохваща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
похващапохващахомъ, похващахомь, похващахом, похващахмꙑпохващастепохващашѧ, похващашѫ, похващаша, похващаше, похващахѫпохващаховѣпохващаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
похващастепохващаахъ, похващахъ, похващаахь, похващахь, похващаах, похващахпохващааше, похващашепохващааше, похващашепохващаахомъ, похващахомъ, похващаахомь, похващахомь, похващаахом, похващахомпохващаашете, похващашете, похващаасте, похващасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
похващаахѫ, похващахѫ, похващаахѹ, похващахѹпохващааховѣ, похващаховѣпохващаашета, похващашета, похващааста, похващастапохващаашете, похващашете, похващаасте, похващасте
похващат -похващаѭ -похващаш несв За нечист дух — обхващам, обземам прѣщаше бо іс дхѹ нестѹмѹ. ꙁт отъ лка. отъ многъ бо лѣтъ похващаше і СК Лк 8.29 Изч СК Гр συναρπάζω Нвб похващам, похвана ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА