Исторически речник
поѹат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поѹат сѧпоѹаѭ, поѹаѫ, поѹаѧ, поѹаюпоѹаш, поѹаеш, поѹаашпоѹатъ, поѹаетъ, поѹаатъ, поѹать, поѹаеть, поѹаать, поѹат, поѹает, поѹаатпоѹамъ, поѹаемъ, поѹаамъ, поѹамь, поѹаемь, поѹаамь, поѹам, поѹаем, поѹаам, поѹамо, поѹаемо, поѹаамопоѹате, поѹаете, поѹаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поѹаѭтъ, поѹаѫтъ, поѹаѧтъ, поѹаютъ, поѹаѭть, поѹаѫть, поѹаѧть, поѹають, поѹаѭт, поѹаѫт, поѹаѧт, поѹаютпоѹавѣ, поѹаевѣ, поѹаавѣпоѹата, поѹаета, поѹаатапоѹате, поѹаете, поѹаатепоѹапоѹа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поѹамъ, поѹамь, поѹампоѹатепоѹавѣпоѹатапоѹахъ, поѹахь, поѹахпоѹа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поѹапоѹахомъ, поѹахомь, поѹахом, поѹахмꙑпоѹастепоѹашѧ, поѹашѫ, поѹаша, поѹаше, поѹахѫпоѹаховѣпоѹаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поѹастепоѹаахъ, поѹахъ, поѹаахь, поѹахь, поѹаах, поѹахпоѹааше, поѹашепоѹааше, поѹашепоѹаахомъ, поѹахомъ, поѹаахомь, поѹахомь, поѹаахом, поѹахомпоѹаашете, поѹашете, поѹаасте, поѹасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поѹаахѫ, поѹахѫ, поѹаахѹ, поѹахѹпоѹааховѣ, поѹаховѣпоѹаашета, поѹашета, поѹааста, поѹастапоѹаашете, поѹашете, поѹаасте, поѹасте
поѹат сѧ -поѹаѭ сѧ -поѹаш сѧ несв Обмислям, размишлявам, разсъждавам; поучавам се егда же водѧтъ вꙑ прѣдаѭште не пьцѣте сѧ прѣжде то въꙁглаголете. (н)н поѹате сѧ М Мк 13.11 З поѹаахъ сѩ въ ꙁаповѣдехъ твоїхъ СП 118.47 глаахѫ сѹетьнаа  льстемъ въсь денъ поѹаахѫ сѩ СП 37.13 Срв. СЕ76b 8 дажд мъ вꙿсегꙿда. поѹат сѧ ꙁаповѣдемъ твомъ СЕ 7b 24—25 же бо нѣмъ сьмрьт поѹаѭтъ сꙙ С 401.27 пакꙑ юда поѹатъ сꙙ беꙁаконꙿнѹѹмꙋ прѣданю С 424.27 прѣжде поѹат сѧ προμελετάω Подготвям се, приготвям се; предварително вземам мерки положте ѹбо на срдъцхъ вашхъ. не прѣжде пѹѹат (погр. вм. поѹат, Ягич, с. 294, бел. под линия) сꙙ отъвѣщат М Лк 21.14 З А СК М З А СК СП СЕ С Гр μελετάω Вж. при поѹат Нвб