Исторически речник
поѹат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поѹатпоѹаѭ, поѹаѫ, поѹаѧ, поѹаюпоѹаш, поѹаеш, поѹаашпоѹатъ, поѹаетъ, поѹаатъ, поѹать, поѹаеть, поѹаать, поѹат, поѹает, поѹаатпоѹамъ, поѹаемъ, поѹаамъ, поѹамь, поѹаемь, поѹаамь, поѹам, поѹаем, поѹаам, поѹамо, поѹаемо, поѹаамопоѹате, поѹаете, поѹаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поѹаѭтъ, поѹаѫтъ, поѹаѧтъ, поѹаютъ, поѹаѭть, поѹаѫть, поѹаѧть, поѹають, поѹаѭт, поѹаѫт, поѹаѧт, поѹаютпоѹавѣ, поѹаевѣ, поѹаавѣпоѹата, поѹаета, поѹаатапоѹате, поѹаете, поѹаатепоѹапоѹа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поѹамъ, поѹамь, поѹампоѹатепоѹавѣпоѹатапоѹахъ, поѹахь, поѹахпоѹа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поѹапоѹахомъ, поѹахомь, поѹахом, поѹахмꙑпоѹастепоѹашѧ, поѹашѫ, поѹаша, поѹаше, поѹахѫпоѹаховѣпоѹаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поѹастепоѹаахъ, поѹахъ, поѹаахь, поѹахь, поѹаах, поѹахпоѹааше, поѹашепоѹааше, поѹашепоѹаахомъ, поѹахомъ, поѹаахомь, поѹахомь, поѹаахом, поѹахомпоѹаашете, поѹашете, поѹаасте, поѹасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поѹаахѫ, поѹахѫ, поѹаахѹ, поѹахѹпоѹааховѣ, поѹаховѣпоѹаашета, поѹашета, поѹааста, поѹастапоѹаашете, поѹашете, поѹаасте, поѹасте
поѹат -поѹаѭ -поѹаш несв Поучавам, напътствам, наставлявам кодратъ ... поѹааше каѭштꙙѧ сꙙ глагол҄ꙙ С 109.10  но же много поѹаѧ С 208.1 стꙑ же поѹааше ѧ съ ѹтѣшенмъ С 570.14 такожде  їно много поѹаахѫ свꙙтаꙗ С 256.7 не бо н простꙑхъ стъ потрѣба. съповѣданмъ  дѣлесꙑ. въ блаꙁѣ съконьавъшхъ сꙙ поѹат С 543.27 Изч С Гр παραινέω ἀντιπαραινέω Нвб поучавам [се], поуча [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА