Исторически речник
посѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посѣдѣтпосѣждѫ, посѣждѹпосѣдшпосѣдтъ, посѣдть, посѣдтпосѣдмъ, посѣдмь, посѣдм, посѣдмопосѣдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посѣдѧтъ, посѣдѧть, посѣдѧтпосѣдвѣпосѣдтапосѣдтепосѣдпосѣд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посѣдмъ, посѣдмь, посѣдмпосѣдтепосѣдвѣпосѣдтапосѣдѣхъ, посѣдѣхь, посѣдѣхпосѣдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посѣдѣпосѣдѣхомъ, посѣдѣхомь, посѣдѣхом, посѣдѣхмꙑпосѣдѣстепосѣдѣшѧ, посѣдѣшѫ, посѣдѣша, посѣдѣше, посѣдѣхѫпосѣдѣховѣпосѣдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посѣдѣстепосѣдѣахъ, посѣдѣхъ, посѣдѧхъ, посѣдѣахь, посѣдѣхь, посѣдѧхь, посѣдѣах, посѣдѣх, посѣдѧхпосѣдѣаше, посѣдѣше, посѣдѧшепосѣдѣаше, посѣдѣше, посѣдѧшепосѣдѣахомъ, посѣдѣхомъ, посѣдѧхомъ, посѣдѣахомь, посѣдѣхомь, посѣдѧхомь, посѣдѣахом, посѣдѣхом, посѣдѧхомпосѣдѣашете, посѣдѣшете, посѣдѣасте, посѣдѣсте, посѣдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
посѣдѣахѫ, посѣдѣхѫ, посѣдѣахѹ, посѣдѣхѹ, посѣдѧхѹпосѣдѣаховѣ, посѣдѣховѣ, посѣдѧховѣпосѣдѣашета, посѣдѣшета, посѣдѣаста, посѣдѣста, посѣдѧстапосѣдѣашете, посѣдѣшете, посѣдѣасте, посѣдѣсте, посѣдѧсте
посѣдѣт -посѣждѫ -посѣдш св Поседя, остана някъде, почакам рекъ ѹенкомъ свомъ. посѣдте сьде СЕ 47а 1 Изч СЕ Вж. при посѣст Нвб