Исторически речник
посѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
посѣстпосѧдѫ, посѧдѹпосѧдешпосѧдетъ, посѧдеть, посѧдетпосѧдемъ, посѧдемь, посѧдем, посѧдемопосѧдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
посѧдѫтъ, посѧдѹтъ, посѧдѫть, посѧдѹть, посѧдѫт, посѧдѹтпосѧдевѣпосѧдетапосѧдетепосѧдпосѧд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
посѧдѣмъ, посѧдѣмь, посѧдѣмпосѧдѣтепосѧдѣвѣпосѧдѣтапосѣдъ, посѣдохъ, посѣдь, посѣдохь, посѣдохпосѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
посѣдепосѣдомъ, посѣдохомъ, посѣдомь, посѣдохомь, посѣдохомпосѣдете, посѣдостепосѣдѫ, посѣдошѧ, посѣдошѫ, посѣдоша, посѣдошепосѣдовѣ, посѣдоховѣпосѣдета, посѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посѣдете, посѣдосте*посѧдѣахъ*посѧдѣаше*посѧдѣаше*посѧдѣахомъ*посѧдѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*посѧдѣахѫ*посѧдѣаховѣ*посѧдѣашета*посѧдѣашете
посѣст -посѧдѫ -посѧдеш св Седна другаде, преместя се шъдъ сѧд на послѣдьнмь мѣстѣ. да егда прдетъ ꙁъвавꙑ тѧ. реетъ т дрѹже посѧд вꙑше М Лк 14.10 З А СК Изч М З А СК Гр προσαναβαίνω Нвб поседя, поседна, поседявам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Поседялката МИ ГХ,МИМ