Исторически речник
помѣтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помѣтатпомѣтаѭ, помѣтаѫ, помѣтаѧ, помѣтаюпомѣташ, помѣтаеш, помѣтаашпомѣтатъ, помѣтаетъ, помѣтаатъ, помѣтать, помѣтаеть, помѣтаать, помѣтат, помѣтает, помѣтаатпомѣтамъ, помѣтаемъ, помѣтаамъ, помѣтамь, помѣтаемь, помѣтаамь, помѣтам, помѣтаем, помѣтаам, помѣтамо, помѣтаемо, помѣтаамопомѣтате, помѣтаете, помѣтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помѣтаѭтъ, помѣтаѫтъ, помѣтаѧтъ, помѣтаютъ, помѣтаѭть, помѣтаѫть, помѣтаѧть, помѣтають, помѣтаѭт, помѣтаѫт, помѣтаѧт, помѣтаютпомѣтавѣ, помѣтаевѣ, помѣтаавѣпомѣтата, помѣтаета, помѣтаатапомѣтате, помѣтаете, помѣтаатепомѣтапомѣта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помѣтамъ, помѣтамь, помѣтампомѣтатепомѣтавѣпомѣтатапомѣтахъ, помѣтахь, помѣтахпомѣта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помѣтапомѣтахомъ, помѣтахомь, помѣтахом, помѣтахмꙑпомѣтастепомѣташѧ, помѣташѫ, помѣташа, помѣташе, помѣтахѫпомѣтаховѣпомѣтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помѣтастепомѣтаахъ, помѣтахъ, помѣтаахь, помѣтахь, помѣтаах, помѣтахпомѣтааше, помѣташепомѣтааше, помѣташепомѣтаахомъ, помѣтахомъ, помѣтаахомь, помѣтахомь, помѣтаахом, помѣтахомпомѣтаашете, помѣташете, помѣтаасте, помѣтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помѣтаахѫ, помѣтахѫ, помѣтаахѹ, помѣтахѹпомѣтааховѣ, помѣтаховѣпомѣтаашета, помѣташета, помѣтааста, помѣтастапомѣтаашете, помѣташете, помѣтаасте, помѣтасте
помѣтат -помѣтаѭ -помѣташ несв Хвърлям, мятам н помѣтате бсьръ вашхъ прѣдъ свньѣм М Мт 7.6 З Изч М З Гр βάλλω Вж. при пометат Нвб