Исторически речник
пометат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пометатпомещѫ, пометаѭ, пометаѫ, пометаѧ, помещѹ, пометаюпомещеш, пометаш, пометаеш, пометаашпомещетъ, пометатъ, пометаетъ, пометаатъ, помещеть, пометать, пометаеть, пометаать, помещет, пометат, пометает, пометаатпомещемъ, пометамъ, пометаемъ, пометаамъ, помещемь, пометамь, пометаемь, пометаамь, помещем, пометам, пометаем, пометаам, помещемо, пометамо, пометаемо, пометаамопомещете, пометате, пометаете, пометаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помещѫтъ, пометаѭтъ, пометаѫтъ, пометаѧтъ, пометаютъ, помещѫть, пометаѭть, пометаѫть, пометаѧть, пометають, помещѫт, пометаѭт, пометаѫт, пометаѧт, пометаютпомещевѣ, пометавѣ, пометаевѣ, пометаавѣпомещета, пометата, пометаета, пометаатапомещете, пометате, пометаете, пометаатепомещ, пометапомещ, помета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помещмъ, пометамъ, помещѣмъ, помещамъ, помещмь, пометамь, помещѣмь, помещамь, помещм, пометам, помещѣм, помещампомещте, пометате, помещѣте, помещатепомещвѣ, пометавѣ, помещѣвѣ, помещавѣпомещта, пометата, помещѣта, помещатапометахъ, пометахь, пометахпомета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пометапометахомъ, пометахомь, пометахом, пометахмꙑпометастепометашѧ, пометашѫ, пометаша, пометаше, пометахѫпометаховѣпометаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пометастепометаахъ, помещаахъ, пометаахь, помещаахь, пометаах, помещаахпометааше, помещаашепометааше, помещаашепометаахомъ, помещаахомъ, пометаахомь, помещаахомь, пометаахом, помещаахомпометаашете, помещаашете, пометаасте, помещаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пометаахѫ, помещаахѫ, пометаахѹ, помещаахѹпометааховѣ, помещааховѣпометаашета, помещаашета, пометааста, помещаастапометаашете, помещаашете, пометаасте, помещаасте
пометат -пометаѭ -пометаш несв св помещѫ -помещеш 1. Хвърлям, подхвърлям, хвърлям нещо пред някого н пометате бсерь вашхъ прѣдъ свнѣмі А Мт 7.6 Срв. С24.15 повелѣшꙙ вльсв пръстꙑ мѹ отъсѣкат. рѫьнꙑѧ  ножънꙑѧ.  помꙙташꙙ (погр. вм. пометашꙙ, Север., с. 268, бел. под линия) ѧ прѣдъ стꙑмъ ѡнѫ С 268.5 2. Хвърлям нещо със сила, тръшвам їсполѹ ѹмрьтвівъше пометаахѫ на ꙁем С 39.8 крꙙштема ма ... кръстꙗна свѣ.  на ꙁемл҄ѫ помештѫште себе С 137.15 прѣбꙑ же бѣсъ нмꙿже хѹжде съкрѹшаѧ старьца.  ꙙсто на ꙁемьѭ помештꙙ  С 553.4 Изч А С Гр βάλλω ῥίπτω Нвб Срв помятам, пометна ’хвърля, махна, премахна’ ЕтМл БТР АР ДА