Исторически речник
поклонт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поклонт сѧпоклонѭ, поклонѧ, поклонюпоклоншпоклонтъ, поклонть, поклонтпоклонмъ, поклонмь, поклонм, поклонмопоклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поклонѧтъ, поклонѧть, поклонѧтпоклонвѣпоклонтапоклонтепоклонпоклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поклонмъ, поклонмь, поклонмпоклонтепоклонвѣпоклонтапоклонхъ, поклонхь, поклонхпоклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поклонпоклонхомъ, поклонхомь, поклонхом, поклонхмꙑпоклонстепоклоншѧ, поклоншѫ, поклонша, поклонше, поклонхѫпоклонховѣпоклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поклонстепоклонꙗахъ, поклонѣахъ, поклонаахъ, поклонѣхъ, поклонꙗхъ, поклонѧахъ, поклонѧхъ, поклонꙗахь, поклонѣахь, поклонаахь, поклонѣхь, поклонꙗхь, поклонѧахь, поклонѧхь, поклонꙗах, поклонѣах, поклонаах, поклонѣх, поклонꙗх, поклонѧах, поклонѧхпоклонꙗаше, поклонѣаше, поклонааше, поклонѣше, поклонꙗше, поклонѧаше, поклонѧшепоклонꙗаше, поклонѣаше, поклонааше, поклонѣше, поклонꙗше, поклонѧаше, поклонѧшепоклонꙗахомъ, поклонѣахомъ, поклонаахомъ, поклонѣхомъ, поклонꙗхомъ, поклонѧахомъ, поклонѧхомъ, поклонꙗахомь, поклонѣахомь, поклонаахомь, поклонѣхомь, поклонꙗхомь, поклонѧахомь, поклонѧхомь, поклонꙗахом, поклонѣахом, поклонаахом, поклонѣхом, поклонꙗхом, поклонѧахом, поклонѧхомпоклонꙗашете, поклонѣашете, поклонаашете, поклонѣшете, поклонꙗшете, поклонꙗасте, поклонѣасте, поклонаасте, поклонѣсте, поклонꙗсте, поклонѧасте, поклонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поклонꙗахѫ, поклонѣахѫ, поклонаахѫ, поклонѣхѫ, поклонꙗхѫ, поклонꙗахѹ, поклонѣахѹ, поклонаахѹ, поклонѣхѹ, поклонꙗхѹ, поклонѧахѹ, поклонѧхѹпоклонꙗаховѣ, поклонѣаховѣ, поклонааховѣ, поклонѣховѣ, поклонꙗховѣ, поклонѧаховѣ, поклонѧховѣпоклонꙗашета, поклонѣашета, поклонаашета, поклонѣшета, поклонꙗшета, поклонꙗаста, поклонѣаста, поклонааста, поклонѣста, поклонꙗста, поклонѧаста, поклонѧстапоклонꙗашете, поклонѣашете, поклонаашете, поклонѣшете, поклонꙗшете, поклонꙗасте, поклонѣасте, поклонаасте, поклонѣсте, поклонꙗсте, поклонѧасте, поклонѧсте
поклонт сѧ -поклонѭ сѧ -поклонш сѧ св 1. Наведа се, наклоня се нѣсмъ достонъ поклонь сѧ раꙁдрѣшт. ремене рѣвемъ его М Мк 1.7 З А СК Б ꙇсъ же нꙁъ поклонь сѧ пръстомь псааше на ꙁем М Йо 8.6 З.Срв. Йо 8.8 М З 2. Направя поклон, поклоня се патрархъ ... поклонтъ сѧ колѣнома поклѧкъ. прѣдъ стмъ крст(о)мъ Е 31а 2 поⷫ҇ вьꙁложь ѹрарь ... поклоньша сѧ ... молтъ сѧ бѹ СЕ 38b 7 3. Поклоня се като израз на богопочитание, на религиозен култ поклонѩтъ сѩ емѹ цѣрі ꙁемльстії СП 71.11 прідѣте поклонімъ сѩ і пріпадѣмъ емѹ СП 94.6 поклон҄ѭ сꙙ кѹмремъ С 7.9 богомъ вашмъ не слѹгѹмъ.  капштѹ ꙁлатѹ не поклонмъ сꙙ С 129.22—23 поклонт сꙙ огню С 256.30 поклон сѧ рабъ неклю(мъ) сумеон първое въ църкв БН 4. Изразя почит с поклон сѫште же въ кораб пршедъше поклоншѧ сѧ емѹ М Мт 14.33 З А СК ѹꙁьрѣвъ же са ꙁ далее. тее  поклон сѧ емѹ М Мк 5.6 З отъц наш въ горѣ се поклоншѧ сѧ М Йо 4.20 З да поклонѧтъ сѧ емѹ въс ангел бж Е 6б 10 поклонмъ сѩ на мѣстѣ. їдеже стоѣсте ноѕѣ его СП 131.7 поклонѭ сѩ къ цркві свтѣї твоеї СП 137.2 поклонвъша сꙙ аб ꙁдоста С 198.22—23 желааше ѹбо поклонт сꙙ мѹ С 298.10 Образно. въсѣ ꙁемлѣ да поклоніті сѩ і поетъ тебѣ СП 65.4 5. Покоря се, подчиня се прꙁьр на раба твоего сего ... поклоньша сѧ подъ стѫѭ деснцѭ твоѭ СЕ 41а 20—21 ра нꙑнѣ прблжт сѧ. рабѣ твоемь семь. поклоньшмь сѧ подъ мѧ твое СЕ 35а 9—10 6. църк Начин за покаяние, изразен в свеждане на главата и свиване на тялото в кръста аще кꙿто въ цркве съпѧ ... да поклонтъ сѧ на день р҃ СЕ 105а 8—9 7. Ида на поклонение бѣахѫ же елⷧ҇н едн отъ въшедъшхъ. да поклонѧтъ сѧ въ праꙁдьнкъ М Йо 12.20 З А поклонт сѧ на колѣнѹ γονυπετέω, κλίνω τὰ γόνατα, τίϑημι τὰ γόνατα Коленича поклоньше сѧ на колѣнѹ прѣдъ нмь. рѫгаахѫ сѧ емѹ М Мт 27.79 З А СК прде еднъ ꙇ поклонь сѧ емѹ на колѣнѹ въпрашааше  М Мк 10.17 З поⷫ҇ поклонꙿ сѧ на колѣнѹ. творⷮ҇ моⷧ҇ СЕ 61b 3 М З А СК Б Е СП СЕ К С БН Гр κύπτω κατακύπτω προσκυνέω μετάνοιαν βάλλω κάμπτω συντάσσομαι συμπροσκυνέω προσκυνεῖν δύναμαι поклант сѧ поклоніт сѧ Вж. при поклонт Нвб